Dynamics NAV

Funkcjonalności Microsoft Dynamics NAV ułatwiają zarządzanie standardowymi procesami, danymi i działaniami finansowymi w firmie, takimi jak:

 • księgowanie transakcji,
 • generowanie dokumentów finansowych,
 • przygotowywanie kompleksowych analiz finansowych,
 • controlling procesów finansowych,
 • przejrzyste raportowanie,
 • obsługa kont bankowych,
 • zarządzanie kosztami produkcji i środkami trwałymi,
 • planowanie i realizacja zleceń produkcyjnych,
 • monitoring wyprodukowanych towarów,
 • braki i błędy w produkcji,
 • controlling wydajności i procesów produkcyjnych,
 • obsługa zamówień indywidualnych (kompletowanych),
 • przyczyny przestojów w produkcji,
 • prognozowanie wielkości produkcji na podstawie aktualnych danych,
 • monitorowanie i zarządzanie zapasami w magazynie.