Szablony pozyskiwania klientów w Microsoft Dynamics 365 Marketing

OutOfTheBoxCRM #50 Szablony pozyskiwania klientów w Microsoft Dynamics 365 Marketing

Wykorzystując zautomatyzowane kampanie w marketingu, zarówno do cyklicznego kontaktu z klientami, jak i jednorazowych wystąpień, warto korzystać z szablonów. Używanie szablonów przyspiesza pracę oraz pozwala uniknąć wielu błędów. Aplikacja Dynamics 365 Marketing umożliwia tworzenie własnych szablonów, jak i również system pozwala na korzystania z gotowych wgranych już ścieżek pozyskiwania klienta.

Tworzenie szablonów procesów pozyskiwania klientów i zarządzanie nimi

Za każdym razem, gdy tworzymy  nowy proces pozyskiwania klientów, otrzymujemy monit o dokonanie wyboru z galerii szablonów pozyskiwania klientów dostępnych w naszym wystąpieniu. Oprócz systemowych szablonów mamy również możliwość tworzyć swoje pozyskiwania i zapisywać je, jako szablony.

Szablony pozyskiwania klientów w Microsoft Dynamics 365 Marketing
Monit szablonów pozyskiwania klientów

Zaznaczenie szablonu na liście spowoduje wyświetlenie jego szczegółowych informacji. Każdemu szablonowi jest przypisywany język i przeznaczenie. Listę szablonów możemy filtrować według tych wartości w celu łatwiejszego znalezienia konkretnego szablonu. Aplikacja Dynamics 365 Marketing pozwala nam na utworzenie własnej kolekcji niestandardowych szablonów dopasowanych do potrzeb naszej organizacji.

Tworzenie nowego szablonu od zera

W celu stworzenia nowego szablonu pozyskiwania klientów, możemy posłużyć się istniejącym szablonem lub stworzyć go od zera.

Szablony pozyskiwania klientów w Microsoft Dynamics 365 Marketing
Tworzenie szablonu pozyskiwania klientów

Aby utworzyć szablon od zera, należy wybrać kolejno Marketing wychodzący > Szablony marketingowe > Szablony pozyskiwania klientów.

Następnie na pasku poleceń wybrać opcję Nowy.

Kolejnym krokiem jest skonfigurowanie szablonu i wprowadzenia wszystkich ustawień tak samo, jak w standardowym procesie pozyskiwania klientów.

Po zakończeniu należy wybrać opcję Zapisz jako szablon.

Edycja i usuwanie istniejącego szablonu

Jeśli mamy szablon, którego już nie używamy, warto go usunąć z systemu, tak aby nie zaśmiecał galerii szablonów. Mamy do dyspozycji poniższe opcje:

 • dezaktywację,
 • usunięcie,
 • edycję w celu dostosowania do aktualnych potrzeb.

Jeśli chcemy zmodyfikować lub usunąć istniejący szablon:

 1. Wybierz Marketing wychodzący > Szablony marketingowe > Szablony podróży.
 2. Na wyświetlonej liście należy odszukać szablon, który chcemy usunąć lub zmodyfikować.
  • Aby usunąć szablon, należy zaznaczyć go na liście, klikając dowolną część wiersza, inną niż nazwa szablonu. Następnie na pasku poleceń wybrać opcję Usuń. Szablon zostanie trwale usunięty.
  • Aby dezaktywować szablon, należy wybrać go na liście, klikając dowolną część wiersza, inną niż nazwa szablonu. Następnie na pasku poleceń wybrać opcję Dezaktywuj. W razie potrzeby można taki szablon aktywować ponownie.
  • Aby edytować szablon, należy zaznaczyć jego nazwę na liście, wtedy zostanie otwarty standardowy edytor procesu pozyskiwania klientów. Po wprowadzaniu zmian należy zapisać  szablon.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych przez Intersys Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowicka 3 w związku ze złożonym zapytaniem i w celu przygotowania wyceny interesującej mnie usługi. Jestem świadomy dobrowolności przekazania tych informacji, jak również przysługującego mi prawa do wglądu w zebrane na mój temat informacje oraz do ich edycji i usunięcia. Zgadzając się na warunki, akceptujesz zasady zawarte polityce prywatności Intersys - https://intersys.pl/polityka-prywatnosci/
Podając swój adres e-mail, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Intersys Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-612) przy ul. Mysłowicka 3. Wyrażam zgodę na przekazywanie mi przez Intersys sp. z o.o. informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej oraz przesyłanie newslettera zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.