#OutOfTheBoxBC #46 Microsoft Dynamics 365 Business Central: Konsolidacja sald nabywców i dostawców

Często zdarza się tak, że firma z którą prowadzimy interesy może być zarówno nabywcą, jak i dostawcą. W takim przypadku można uniknąć niepotrzebnych płatności lub pokwitowań i zaoszczędzić na opłatach transakcyjnych, konsolidując salda nabywcy i dostawcy.

Wraz z wydaniem aktualizacji Wave 1 2022, dodane zostało usprawnienie do zarządzania kontrahentami, którzy są dla nas zarówno nabywcą oraz dostawcą. Dodana została nowa funkcja „Konsolidacja sald nabywców i dostawców”.

W Business Central firmę kontraktową można przekształcić w nabywcę lub dostawcę, używając akcji „Utwórz jako nabywca” lub „Utwórz jako dostawca” na stronie „Kontakty”

„Utwórz jako nabywca”

„Utwórz jako dostawca”

Po zastosowaniu obu tych funkcji, rodzaj współpracy  zostanie zmieniony na „kilka”

Po kliknięciu łącza „Rodzaj współpracy” zobaczymy listę „Rodzaj współpracy kontaktu”. Należy pamiętać, że nabywca i dostawca różnią się numerem. Jest to warunkiem wyświetlania pola „Saldo jako Dostawca” na stronie Nabywców i pola „Saldo jako Nabywca” na stronie Dostawców.

Gdy zostanie zaksięgowane zamówienie sprzedaży dla kontaktu, który jest zarówno dostawcą i nabywcą, na stronie „kartoteka dostawcy” w polu „saldo jako nabywca” zostanie wyświetlona wartość salda.

Po zaksięgowaniu zamówienia zakupu dla kontaktu, który jest zarówno dostawcą i nabywcą, na stronie „kartoteka nabywcy” w polu „saldo jako dostawca” zostanie wyświetlona wartość salda.

Dodatkowo, na stronie „Dziennik płatności” możemy użyć akcji „Salda netto nabywcy/dostawcy”, aby skonsolidować salda nabywcy i dostawcy dla firmy.

Ta akcja tworzy wiersze arkusza płatności, z którymi są połączone salda netto nabywcy i dostawcy.

Wiersze dziennika płatności zostaną automatycznie utworzone:

Jest to bardzo przydatna nowa funkcja, ponieważ w poprzednich wersjach, gdy istniała firma, która była zarówno nabywcą jak i dostawcą, mogliśmy używać tylko wymiarów do zarządzania nimi, teraz mamy nową, ciekawą opcję.


Poszukujesz porady eksperta na temat systemów klasy CRM, ERP, narzędzi SFA, Marketing Automation, BI czy innych biznesowych rozwiązań IT? Skontaktuj się z nami:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych przez Intersys Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowicka 3 w związku ze złożonym zapytaniem i w celu przygotowania wyceny interesującej mnie usługi. Jestem świadomy dobrowolności przekazania tych informacji, jak również przysługującego mi prawa do wglądu w zebrane na mój temat informacje oraz do ich edycji i usunięcia. Zgadzając się na warunki, akceptujesz zasady zawarte polityce prywatności Intersys - https://intersys.pl/polityka-prywatnosci/
Podając swój adres e-mail, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Intersys Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-612) przy ul. Mysłowicka 3. Wyrażam zgodę na przekazywanie mi przez Intersys sp. z o.o. informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej oraz przesyłanie newslettera zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.