Możliwość edycji widoków za pomocą edytowalnej kontrolki siatki w Microsoft Dynamics 365

OutOfTheBoxCRM #45 Możliwość edycji widoków za pomocą edytowalnej kontrolki siatki w Microsoft Dynamics 365

W ramach Wave 1 2022 firma Microsoft wprowadziła kilka intuicyjnych funkcji dla aplikacji Dynamics 365. Do nowej kontrolki siatki Power Apps  dodano dwa główne dodatki:

1.Nieskończone przewijanie

Użytkownicy nie muszą już poruszać się po stronach, aby zobaczyć więcej rekordów. Dzięki nieskończonemu przewijaniu, użytkownicy mogą przewijać stronę do wybranego rekordu.

2. Bezpośrednia edycja w widokach

Użycie tej kontrolki daje użytkownikowi możliwość edycji rekordów bezpośrednio z widoku.

Domyślnie użytkownicy nie mogą wprowadzać danych bezpośrednio z poziomu danego widoku, muszą wybrać wiersz w siatce, aby otworzyć formularz, edytować dane, a następnie zapisać, taki standardowy proces wymaga wielu kroków. Jednak dzięki edytowalnym siatkom użytkownicy mogą przeprowadzać rozbudowaną edycję bezpośrednio z widoków niezależnie od tego, czy korzystają z aplikacji internetowej, tabletu czy telefonu.

Możliwość edycji widoków za pomocą edytowalnej kontrolki siatki w Microsoft Dynamics 365

Gdy edytowalne siatki są włączone za pomocą kontrolki edytowalnej siatki, użytkownicy mogą edytować dane w większości typów kolumn, w tym podstawowe kolumny i opcje wyszukiwania. Dzięki temu nie trzeba przechodzić do formularza.

Istnieją typy danych, których nie można edytować w edytowalnej siatce, są to:

  • kolumny Klient i Wyszukiwanie Lista Stron;
  • kolumny złożone (adres);
  • kolumny stanu;
  • kolumny związane z tabelą wyszukiwania (na przykład tabela Konto obejmuje wyszukiwanie kontaktów, gdzie kolumna Kontakt jest edytowalna, ale kolumna Email Adress(Contact) już nie).

Nowe funkcjonalności dają użytkownikowi możliwość innego sposobu nawigacji do określonego rekordu, oraz szybszą jego edycję.


Poszukujesz porady eksperta na temat systemów klasy CRM, ERP, narzędzi SFA, Marketing Automation, BI czy innych biznesowych rozwiązań IT? Skontaktuj się z nami:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych przez Intersys Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowicka 3 w związku ze złożonym zapytaniem i w celu przygotowania wyceny interesującej mnie usługi. Jestem świadomy dobrowolności przekazania tych informacji, jak również przysługującego mi prawa do wglądu w zebrane na mój temat informacje oraz do ich edycji i usunięcia. Zgadzając się na warunki, akceptujesz zasady zawarte polityce prywatności Intersys - https://intersys.pl/polityka-prywatnosci/
Podając swój adres e-mail, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Intersys Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-612) przy ul. Mysłowicka 3. Wyrażam zgodę na przekazywanie mi przez Intersys sp. z o.o. informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej oraz przesyłanie newslettera zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.