Month: December 2021

Kategorie kont K/G jako narzędzie do tworzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat w BC
#OutOfTheBoxBusinessCentral

#OutOfTheBoxBC #37 Kategorie kont K/G, jako narzędzie do tworzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat w Microsoft Dynamics 365 Business Central

Microsoft Dynamics 365 Business Central posiada standardową funkcjonalność, jaką są Kategorie kont K/G dające możliwość budowania raportów finansowych. Dodatkowo IT.Integro rozszerzyło tą standardową funkcjonalność w ramach Polish Functionality – Starter Pack, dzięki temu pozwala onaCzytaj dalej