Aplikacje raportowe Power BI – integracja z systemem Dynamics 365 Sales

#OutOfTheBoxCRM #33 Aplikacje raportowe Power BI – integracja z systemem Dynamics 365 Sales

Aby podejmować właściwe decyzje biznesowe i operacyjnie potrzebujemy nie tylko systemów CRMowych, ale również narzędzi do analizy i wizualizacji danych. Przejście przez proces eksploracji danych może być bardzo czasochłonny i trudny w wykonaniu. Odpowiedź na tę potrzebę mogą dostarczyć aplikacje raportowe Power BI, które stanowią gotowe rozwiązania raportowe dedykowane różnym systemom, w tym Dynamics 365 Sales.

Instalacja i konfiguracja aplikacji

Aplikacje raportowe Power BI – integracja z systemem Dynamics 365 Sales

Instalację aplikacji wykonamy w serwisie app.powerbi.com. Aby to zrobić wystarczy wybrać z menu po lewej stronie pozycję „Aplikacje”, a następnie kliknąć „Pobierz aplikacje”. W wyświetlonym oknie wyszukujemy aplikację Sales Analytics for Dynamics 365 Sales, a następnie pobieramy ją. W kolejnym oknie uzupełniamy formularz konta i instalujemy aplikację.

Aplikacje raportowe Power BI – integracja z systemem Dynamics 365 Sales

Aplikacja raportowa może się składać z wielu stron w tym linków do stron zewnętrznych, formularzy, stron raportowych i pulpitów nawigacyjnych. Menu aplikacji znajduje się po lewej stronie. W tej dedykowanej Dynamics 365 Sales znajdziemy takie gotowe elementy jak:

  • Sales performance,
  • Sales Leaderboard,
  • Win/Loss Analysis,
  • Top Won/Lost,
  • Sales pipeline,
  • Sales Pipeline Leaderboard,
  • Sales activity,
  • Open Activities,
  • Lead Analysis,
  • Accont Analysis
Aplikacje raportowe Power BI – integracja z systemem Dynamics 365 Sales

Na tym etapie w aplikacji znajdują się demonstracyjne dane.  Aby zaciągnąć dane pochodzące z interesującego nas systemu CRM do aplikacji, należy na żółtym pasku statusu przycisnąć „Podłącz swoje dane”, a następnie uzupełnić formularz kreatora. Pola wymagane to adres URL środowiska. Znajdziemy go w polu adresu przeglądarki internetowej przy otwartym systemie Dynamics. Po uzupełnieniu formularza aplikacja zaimportuje dane i odświeży raporty Power BI. Tak o to w prosty i szybki sposób otrzymaliśmy w pełni funkcjonalne raporty z naszymi danymi.

To jeszcze nie wszystko…

Aplikacje raportowe Power BI – integracja z systemem Dynamics 365 Sales

Raporty Power BI możemy również w łatwy sposób zagnieździć w systemie Dynamics 365. Aby to wykonać, należy najpierw włączyć funkcję zagnieżdżania raportów Power BI. Wykonamy to w ustawieniach systemowych w zakładce Reporting. Gdy już włączymy wspomnianą funkcjonalność wystarczy tylko odświeżyć system, a następnie dodać przyciskiem „Nowy” pulpit nawigacyjny Power BI. W oknie dialogowym dodawania pulpitu musimy wybrać obszar roboczy, w którym znajduje się raport oraz docelowy pulpit.

Aplikacje raportowe Power BI – integracja z systemem Dynamics 365 Sales

Nawigacja po raporcie w systemie CRM odbywa się w trochę inny sposób, niż w bazowym portalu. Do przełączania się między elementami aplikacji służą zakładki umieszczone u dołu strony raportu. Uwaga!: do systemu Dynamics 365 nie jest przekazywany element aplikacji typu strona raportu.

Aplikacje raportowe Power BI – integracja z systemem Dynamics 365 Sales

Więcej informacji o aplikacjach raportowych znajdą Państwo tutaj.

Proces tworzenia aplikacji raportowej w praktyce został przedstawiony krok po kroku w filmie powyżej.