Uproszczona aplikacja mobilna Microsoft Dynamics 365 Sales

#OutOfTheBoxCRM #27 Uproszczona aplikacja mobilna Microsoft Dynamics 365 Sales

Praca w zespole handlowym, zwłaszcza w zespole handlowym w terenie, to jedna wielka walka z czasem. Walka o każdą sekundę, o uproszczenie każdej czynności wykonywanej przez przedstawicieli w trasie. Standardem w dzisiejszych systemach CRM jest zatem oczywiście aplikacja mobilna. Coraz popularniejsze jednak staje się podejście upraszczania mobilnego CRM do maksimum tak, aby wyciągnąć z niego maksimum wartości, przy jednoczesnym ograniczeniu czasu poświęcanego na klikanie w aplikacji. Dynamics 365 Sales wychodzi naprzeciw tym trendom, dzięki aplikacji mobilnej, dedykowanej dla modułu sprzedaży.

Lista spotkań, klientów, kontaktów, działań i planów na dzisiaj, to wszystko, czego najczęściej potrzebuje handlowiec z poziomu rozwiązania mobilnego. Dodatkowo możliwość oznaczenia realizacji danego działania, dopisania do niego komentarza lub notatki, wraz z ewentualnym załącznikiem. Oczywiście, najlepiej dyktując telefonowi, co w takiej notatce powinno się znaleźć. Dokładnie takie funkcjonalności oferuje aplikacja mobilna Microsoft Dynamics 365 Sales.

W przeciwieństwie do pełnej wersji aplikacji mobilnej, o której informacje znajdziecie w jednym z wcześniejszych naszych odcinków CRM Out Of The Box, aplikacja Sales ma skrócić czas pracy i oszczędzić użytkownikowi każdego kliknięcia w drodze do ostatecznego celu, jakim jest zarządzanie naszym kalendarzem działań i relacji, który uzupełniamy w naszym CRM. Została ona zoptymalizowana w taki sposób, aby naprawdę adresować tylko niezbędne, podkreślam NIEZBĘDNE potrzeby codziennej pracy handlowca. W tym przypadku prostota i banalność tej aplikacji nie jest zatem wadą, wręcz przeciwnie. Jest zaletą zwiększającą adopcję. Sales Mobile nie zniechęca handlowców do CRM-a. Kilka kliknięć i codzienna praca w systemie gotowa.

Uproszczona aplikacja mobilna Microsoft Dynamics 365 Sales

Aplikacja dostępna jest w wersji preview dla wszystkich klientów, którzy posiadają licencję Microsoft Dynamics 365 Sales oraz uruchomią dostęp do tej aplikacji w ramach swojego środowiska. Instalacja aplikacji odbywa się z poziomu sklepu odpowiedniego dla sprzętu, na którym będzie instalowany (iOS, Android). Wystarczy we właściwym sklepie odnaleźć aplikację Microsoft Dynamics 365 Sales. Po zalogowaniu się do systemu nasi handlowcy mogą natychmiast rozpoczynać pracę w przyjaznym, uproszczonym środowisku mobilnym.

Uproszczona aplikacja mobilna Microsoft Dynamics 365 Sales