Różne możliwości kwalifikacji klienta potencjalnego w Microsoft Dynamics 365 Sales

#OutOfTheBoxCRM #22 Różne możliwości kwalifikacji klienta potencjalnego w Microsoft Dynamics 365 Sales

Lead, Konsument, jednostka czy osoba prawna potencjalnie zainteresowana naszym produktem. W naszym systemie sprzedażowym to często pierwszy, podstawowy krok do realizacji pełnego procesu, zakończonego zafakturowaniem Klienta. Co jednak, jeżeli obsługujemy różne scenariusze kwalifikacji klienta potencjalnego?

Standardowy proces jest zazwyczaj ten sam, obsługiwany i powtarzany przez wiele narzędzi klasy CRM. Wprowadzamy (lub pozyskujemy automatycznie Klienta Potencjalnego), uzupełniamy jego dane, kontaktujemy się z nim, badamy poziom zainteresowania, weryfikujemy rzeczywistą chęć zakupu. A następnie, na odpowiednim poziomie „zgrzania” kwalifikujemy go do dalszego etapu procesu sprzedażowego. Otwieramy szansę, zakładamy zapytanie, bądź po prostu od razu przechodzimy do przedstawienia oferty.

Co jeżeli obsługujemy inny proces? Co jeżeli nasz biznes działa inaczej, to jest zamiast tworzenia procesu sprzedażowego, obsługi klasycznego „Lead to Invoice” (Od Klienta Potencjalnego do Faktury) naszym rzeczywistym Klientem może stać się każdy Klient potencjalny, który na przykład kupi coś w naszym internetowym sklepie? Dodatkowo Klient Potencjalny, który bez długotrwałego procesu od razu złoży zamówienie? Albo po prostu kwalifikacja Klienta Potencjalnego następuje w naszej organizacji wcześniej, zanim jeszcze uruchomimy dla niego długotrwały proces sprzedażowy?

Różne możliwości kwalifikacji klienta potencjalnego w Microsoft Dynamics 365 Sales

Tu z pomocą przychodzi nowa możliwość w Microsoft Dynamics 365 Sales, która pozwala na elastyczne zakwalifikowanie i skategoryzowanie Klienta Potencjalnego. Dotychczas, tak jak w wielu rozwiązaniach klasy CRM Dynamics automatycznie, po zakwalifikowaniu leada, otwierany był proces sprzedażowy w postaci zarejestrowanej Szansy Sprzedaży w systemie CRM. Dziś mamy jednak możliwość zarządzania informacjami, które chcemy utworzyć po dokonaniu kwalifikacji naszego Potencjalnego Klienta. Daje to możliwość obsługi wielu scenariuszy sprzedażowych, dostosowania ich do różnych zespołów, czy rodzajów sprzedaży, które prowadzimy w naszej organizacji.