#OutOfTheBoxCRM #14 Microsoft Customer Voice – ankiety w Twoim systemie CRM

Feedback. Magiczne słowo we współpracy z naszymi Klientami. Często realizując działania dla naszego Kontrahenta, wysyłając mu ofertę, rozwiązując jego zgłoszenie – oczekujemy zwrotnej informacji jak nam poszło. Z pomocą przychodzi nam kolejne rozwiązanie, dostępne z pudełka, czyli Microsoft Customer Voice, które pozwala na szybkie wyklikanie ankiety i wysłanie jej do naszego Klienta po wykonaniu dla niego danej pracy.

Dbanie o jakość to częste wyzwanie, z jakim mierzymy się w codziennej pracy. Oprócz tego, że wykonamy jakieś zadanie dla naszego Kontrahenta, to chcielibyśmy zazwyczaj wykonać je tak, aby Klient był zadowolony. Aby do nas wracał. Aby kolejne etapy współpracy z tym Klientem były przyjemnością. Jednym z podstawowych narzędzi, które pomagają tę jakość weryfikować i kontrolować jest zbieranie informacji zwrotnych – Feedbacku od naszego Klienta. Oceny, jak poszła nam obsługa przedsprzedażowa, jak poszło nam rozwiązanie jego reklamacji, jak poradziliśmy sobie z problemem, który postawił przed nami nasz Partner.

W tych standardowych zadaniach pomaga nam najczęściej system CRM. Wysyłanie maili, planowanie wizyt, realizacja zadań, tworzenie i wysyłka Ofert czy zarządzanie obsługą Klienta. To wszystko mamy zazwyczaj wdrożone i uruchomione w naszym rozwiązaniu CRM. Niezrealizowana pozostaje jednak część dbania o jakość. I tutaj na scenie pojawia się Microsoft Dynamics Customer Voice, który pozwala na uzupełnienie znanych nam do tej pory procesów o jeszcze jeden, automatyczny etap – o wysyłkę do naszego Klienta ankiety, w której dopytamy się o jego ocenę naszej realizacji zadania.

Microsoft Dynamics Customer Voice jest następcą i wypadkową dwóch, być może znanych już Państwu rozwiązań: Voice of the Customer oraz Microsoft Forms Pro. Z ich połączenia powstała aplikacja, dostępna dla wszystkich użytkowników, którzy korzystają z modułów Dynamics 365: Sales, Customer Service czy Field Service. Wystarczy zainstalować to rozwiązanie w swoim środowisku i możemy rozpocząć tworzenie i automatyzację przesyłania ankiet, wraz z raportowaniem odpowiedzi na nie, automatycznym planowaniem ich wysyłek czy eksportowaniem danych z rozwiązania do zewnętrznych plików w celu bardziej zaawansowanej analityki informacji. Praca z aplikacją jest niezwykle prosta, wyklikanie ankiety zajmuje kilka minut. Mamy możliwość korzystania z gotowych, predefiniowanych szablonów ankiet, jak i tworzenia własnych designów.

Microsoft Dynamics Customer Voice to świetne, dostępne z Dynamicsowego pudełka, rozwiązanie, rozwiązujące wyzwanie zbierania feedbacku od naszych Kontrahentów. Niezależnie od scenariusza jesteśmy w stanie manualnie bądź ręcznie przekazać do Klienta ankietę z interesującymi nas kwestiami, a następnie zweryfikować odpowiedzi i zaraportować wykonanie.