Dynamics 365 Business Central Event Launch

Dynamics 365 Business Central Event Launch

21 października bieżącego roku odbyła się globalna konferencja Microsoft Dynamics 365 Business Central Event Launch, która ponownie w związku z obecną sytuacja z COVID-19 przeprowadzona została w trybie online. Wydarzenie dotyczyło nowości w obrębie technologii Microsoft z rodziny produktów Dynamics 365, ale stricte z naciskiem na aplikację Dynamics 365 Business Central, dedykowaną do rynku MŚP w Polsce i na świecie, która pełni rolę rozwiązania ERP i CRM spełniającego potrzeby firm z tego sektora.

Całe wydarzenie zostało podzielone na:

 • Welcome and Overview (Keynote) – główną sesję otwierającą wydarzenie w formacie LIVE, która poprowadzona została przez osoby dobrze znane w środowisku MS Dynamics 365:
  • Mike Morton – General Manager dla Business Central,
  • Claus Busk Andersen –  Director of Platform Program Management (Dynamics NAV/BC),
  • Jannik Bausager – Principal Group Program Manager (Dynamics NAV/BC),
  • Vincent Nicolas – Chief Architect (Dynamics NAV/BC).

 • Sesje w formacie video on demand (VOD) – specjalnie przygotowany video content w czterech obszarach tematycznych:
  • Application and modern clients (4 sesje),
  • Integration and migration (7 sesji),
  • Platform and seamless service (7 sesji),
  • Technology deep dive (14 sesji).

!Ważne, że część sesji jest już dostępna dla zainteresowanych, a część zostanie udostępniona dopiero 27.10.2020. Dlatego warto trzymać rękę na pulsie. Całość contentu dostępna ma być do stycznia 2021.

 • Panele LIVE Q&A (pytań i odpowiedzi) – dedykowane sesje, które umożliwiają interakcje uczestników z prowadzącymi.

Microsoft po raz kolejny podkreślił, że jest w pełni skoncentrowany na produkcie Business Central, który jest fundamentalnie spozycjonowany w ekosystemie rozwiązań chmurowych producenta. Odnośnie nowości, które znajdą się w drugiej fali aktualizacji (Wave 2) pisaliśmy już wcześniej w tym wpisie.

Najważniejsze aspekty zmian dla aplikacji w drugiej połowie 2020 roku

Podczas wspomnianej sesji Keynote, Microsoft podkreślił kilka aspektów, które uznał za najbardziej kluczowe w ramach drugiej fali aktualizacji (Wave 2), która odbywa się w drugiej połowie tego roku:

 • zapewnienie bezproblemowej obsługi i wydajności,
 • projektowanie pod kątem zgodności i bezpieczeństwa,
 • projektowanie rozwiązań ISV i globalizacji produktu,
 • wychowanie naprzeciw potrzebom istniejących i przyszłych Klientów.
 • budowanie spójnego ekosystemu aplikacji biznesowych na platformie Microsoft.
Dynamics 365 Business Central Event Launch

Aplikacja Dynamics 365 Business Central, w wersji 17 w porównaniu do wersji 16, 15 i wcześniejszych, została ponownie zoptymalizowana przez Microsoft pod względem indywidualnej wydajności, którą doświadczyć możemy z poziomu użytkowania. Bardzo częstym testem przeprowadzonym przez Partnerów, jak i Klientów jest weryfikacja, w jakim czasie zostaną np. zaksięgowane określone wolumeny wierszy dziennika głównego. Taki test bardzo często jest przeprowadzony np. w celu weryfikacji różnicy w wydajności pomiędzy instalacją On-premise, czy tej umieszczonej na Azure. Aby dziennik został zaksięgowany, należy wykonać wiele akcji takich, jak wstawienie, walidacja, zaksięgowanie, usunięcie itp., dzięki czemu jest dobrym odnośnikiem do szybkości działania samej aplikacji w innych jej obszarach.

Dynamics 365 Business Central Event Launch

W ramach wydarzenia dedykowana sesja ku temu zagadnieniu to:

 • BCLE205: What`s new: Dynamics 365 Business Central Web Client.
 • BCLE208: What`s new: Microsoft Dynamics 365 Business Central mobile apps for iOS and Android.

Microsoft w celu upewnienia się, że sam Partner, jak i jego Klienci w poprawny sposób podchodzą do tematu wydajności aplikacji przygotował zestaw dobrych praktyk, z którym można zapoznać się w tym miejscu.

Bezpośrednia płynna i wydajna interakcja użytkownika z aplikacją jest jednym z najważniejszych elementów, które przekładają się na wykorzystanie systemów IT w wspomaganiu codziennej pracy każdego przedsiębiorstwa. Microsoft przechodząc na nowy interfejs swojego produktu (Modern UI) i zastępując dobrze znany profil dostosowanych do roli użytkownika (RTC) znany z instalacji desktopowych, wziął na siebie ogromne zadanie i dużą odpowiedzialność.

Dlatego z każdą kolejną falą aktualizacji pojawiają się kolejne usprawnienia w tym obszarze.

Dynamics 365 Business Central Event Launch

W ramach wydarzenia dedykowana sesja ku temu zagadnieniu to:

 •  BCLE207: What`s new: Dynamics 365 Business Central applications features.
 • BCLE242: Performing tasks in multiple companies: Company Hub, Group VAT and Consolidation.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów i użytkowników, których wspieramy na co dzień przy produktach Dynamics 365, zdecydowaliśmy się o wypuszczeniu autorskich serii wpisów #Out-of-the-box, które łączą w sobie materiał zarówno czytany/pisany, jak i oglądany. Dlatego już teraz zapraszamy, aby w praktyce zobaczyć, jak nowe usprawnienia dla aplikacji Business Central, w ramach Wave 2, wyglądają i do czego służą. Najnowszy wpis odnośnie weryfikacji poprawności dzienników głównych w tle, jak również ułatwień w odwracaniu zaksięgowanych transakcji jest dostępny tutaj.

Wsparcie w zakresie migracji do Business Central Online

Wraz z pierwszą falą aktualizacji Wave 1 Microsoft opublikował oficjalne ścieżki aktualizacji dla MS Dynamics NAV oraz wytyczne, w jaki sposób takie aktualizacje powinny zostać przeprowadzone. Niezależnie od posiadanej wersji Dynamics NAV – 2018, 2017, 2016, 2015, czy starsze – możliwe jest jej zastosowanie do przygotowania instalacji Klienta do przejścia do obecnie dostępnej wersji Business Central. Wraz z drugą falą aktualizacji Wave 2 Microsoft rozszerzył techniczne możliwości samej migracji:

Dynamics 365 Business Central Event Launch

W ramach wydarzenia dedykowana sesja ku temu zagadnieniu to -> BCLE221: What`s new: Migration to Dynamics 365 Business Central.

Pamiętajmy, że każda instalacja Klienta jest inna pod względem swojej sytuacji techniczno-licencyjnej, dlatego każdorazowo zalecany jest kontakt ze swoim Partnerem w celu omówienia wymaganych kroków i zadań.

Dynamics 365 Business Central – dostępność geograficzna W ramach Wave 2 udostępnione będą również nowe lokalizacje krajowe, które umożliwiają tym samym sprzedaż produktu na kolejnych rynkach takich, jak Brazylia, Irlandia, czy Litwa.

Dynamics 365 Business Central Event Launch

Po więcej szczegółów odnośnie elementów, które pojawiają się za sprawą Wave 2 zapraszamy do samego źródła – Microsoft. Na koniec należy podkreślić, że wszystkie wersje systemu Business Central udostępniane w ramach Modern Lifecycle Policy przez Microsoft, posiadają możliwość aktualizacji automatycznych, czyli takich, które nie wymagają przez Klienta zakrojonych na szeroką skalę działań związanych z zaplanowaniem upgrade`u dla swojego systemu ERP. Ze względu na posiadanie modyfikacje, które przygotowane zostały w formie Extensions (język AL.) istnieje możliwość ich tymczasowego wyłączenia, podniesienia bazowej aplikacji do najnowszej, dostępnej wersji, a następnie ich ponownego włączenia. System zostaje zaktualizowany, a wszyscy użytkownicy mogą korzystać z nowych funkcjonalności i rozszerzeń.