DynamicsCon

Podsumowanie konferencji DynamicsCon 2020

W dniach 9–10 września odbyło się wirtualne wydarzenie branżowe, zorganizowane pod szyldem DynamicsCon, podczas którego specjaliści z całego świata podzielili się swoim doświadczeniem, ze społecznością chętną do udoskonalenia swojej wiedzy i umiejętności związanych z produktami rodziny MS Dynamics 365.  Całe wydarzenie podzielone zostało na 2 dni: 09.09. odbywały się spotkania ukazujące obszar funkcjonalny danych produktów MS, natomiast 10.09. tematyka wystąpień skupiła się na zagadnieniach technicznych.

Podczas konferencji można było obejrzeć wystąpienia ekspertów w 4 obszarach:

 • Power Platform,
 • Finance & Operations,
 • Customer Engagement,
 • Business Central.

DAY 1

https://dynamicscon.com/agenda/?session=kerry-peters-2

Wystąpienie Kerry Peters, CEO New View Strategies pt. “35 Tips in 40 Minutes for Dynamics 365 Business Central”, miało charakter praktyczny, w którym prowadząca przekazała 35 funkcjonalnych wskazówek użytkownikom Business Central. Dzięki nim, można pracować szybciej, łatwiej i wydajniej.

DynamicsCon

Wszystkie zaprezentowane „tipy” zostały podzielone na 3 grupy związane z obszarem, w którym miały zastosowanie: Working with documents, Finding things faster oraz Personalize.

Z każdej grupy, zaprezentuję po 2 wskazówki, które wg mnie są najbardziej praktyczne dla użytkownika Business Central.

Working with documents

 • Otwieranie nowej strony tylko do odczytu – aby uniknąć sytuacji, w której przypadkowo nastąpi niepożądana edycja dokumentu podczas wyświetlenia jego widoku, można skorzystać z funkcji otwierania tego dokumentu tylko do odczytu. Po wybraniu na stronie dokumentu ikony ołówka znajdującego się w okręgu, system zablokuje edytowalne pola, dzięki czemu informacje na danej stronie nie są możliwe do edycji.
DynamicsCon
 • Podczas wprowadzania do dokumentu daty, np. przy tworzeniu zamówienia sprzedaży, możemy wykorzystać funkcję, która pozwala na wprowadzenie daty słownie, używając słów typu „dzisiaj” , „jutro” itp. W zależności od tego jaka data robocza ustawiona jest w systemie, po wprowadzeniu słowa odnoszącego się do daty oraz przejściu na inne pole, system automatycznie ustawi datę.
DynamicsCon

Finding things faster

 • Wyszukiwanie elementów na stronie za pomocą kluczowych słów oraz skrótu klawiszowego Crtl + F – funkcjonalność ta należy bezpośrednio do przeglądarki, w której pracujemy z Business Central. Używając do tego jednej z najpopularniejszych przeglądarek – Google Chrome możemy wyszukać, to co jest nam potrzebne na danej stronie systemu, wpisując kluczowe słowa.
DynamicsCon
 • Bezpośrednio z poziomu systemu możemy otworzyć stronę, na której ukażą się bardzo pomocne skróty klawiszowe, usprawniające naszą pracę w Business Central. Po rozwinięciu ikony „pytajnika” pojawia się opcja „Skróty klawiszowe”, po wybraniu której system przekieruje na stronę, na której znajdują się opisy oraz grafika przedstawiająca wszystkie użyteczne skróty klawiszowe dostępne podczas pracy w Business Central.
DynamicsCon

Personalize

 • Jeśli często używamy jakiejś listy i za każdym razem musimy ją wyszukiwać, możemy w bardzo prosty sposób dodać zakładkę tej listy do menu nawigacji, w widoku głównym użytkownika, wprost z wyszukiwarki. Wystarczy odnaleźć w wyszukiwarce daną listę, a następnie kliknąć w ikonę dodania jej zakładki do menu nawigacji. Taka funkcjonalność znacznie ułatwia personalizowanie Business Central, co przekłada się na lepszą efektywność operacyjną.
DynamicsCon
 • Ustawienie emblematu firmy sprawdza się, zwłaszcza gdy obsługujemy wiele firm w Business Central. Funkcjonalność ta określa, w jaki sposób chcemy używać logo firmy podczas współpracy z różnymi firmami. Skonfigurować to możemy z poziomu Ustawień informacji o firmie, a następnie wypełnienie skróconej karty „ Company Badge”.
DynamicsCon

Podsumowując, większość „tipów”, które zostały pokazane w danej prezentacji są prawdopodobnie znane użytkownikom na co dzień pracującym z Business Central, jednak nie zawsze się o nich pamięta. Przypominanie i zdobywanie wiedzy o takich udogodnieniach jest nieocenione, ponieważ w znacznym stopniu podnoszą one efektywność pracy.

Synchronizacji danych typu Master w Business Central

Jose Miguel Azevedo – D365 Solution Architect at KPMG w swoim wystąpieniu poruszył kwestię wykorzystania Power Automate do synchronizacji danych typu Master w Business Central. Organizacje często posiadają wiele firm lub spółek, niekoniecznie działających oraz podlegających przepisom prawnym w obrębie jednego państwa. Współdzielenie np. kartotek nabywców, dostawców lub planu kont w takim przypadku jest znacznie utrudnione.

Jose zaproponował wykorzystanie w tym celu Power Automate. Proces podzielony został na 3 etapy.

DynamicsCon

Kroki, które należy wykonać to:

 1. utworzenie nowego przepływu w Power Automate,
 2. wykorzystanie Connectora dla Business Central, dzięki któremu Power Automate zostaje połączony i ma dostęp do określonych danych w systemie,
 3. odpowiednie ustawienie przepływu.
DynamicsCon

Rezultat: Zautomatyzowanie procesu, w wyniku którego kartoteka tworzona pierwszej firmie zostanie utworzona też w pozostałych.

Dodatkowo, dzięki ustawieniu kolejnych przepływów można w pełni zsynchronizować aktualizację kartotek, także dla ich edycji czy usuwania.

Jose Miguel Azevedo podkreślał istotność i korzyści płynące z synchronizacji i wykorzystania wielu różnych produktów z rodziny Ms Dynamics 365.

DynamicsCon

BUSINESS CENTRAL LIFE HACKS

https://dynamicscon.com/agenda/?session=shawn-dorward

DynamicsCon

W swoim żywiołowym i pełnym humoru wystąpieniu Shawn Dorward – Practise Manager & MVP at Dynamics Consulting skupił się na tematyce związanej ze zwiększeniem operacyjności i płynności korzystania z Business Central. Podzielił się swoimi ,,Business Central life hacks”, które powinien znać każdy konsultant, i z którymi warto zapoznać nowego użytkownika aplikacji. Należały do nich m.in.:

 1. Dostosowywanie rozmiaru strony – zarówno w przeglądarce jaki i aplikacji.
 2. Ustawienie wskaźnika systemowego, widocznego w prawym górnym rogu (tak jak to do tej pory było możliwe w kliencie RTC), który informuje o nazwie firmy, na której użytkownik obecnie pracuje.
 3. Otwieranie widoku w nowym oknie.
 4. Ustawienia powiadomień systemowych.
 5. Outlook add in dający możliwość edytowania danych z poziomu Outlook.
 6. Opcje filtrowania list i zapisywania ich jako zakładek.
 7. Personalizacja widoku głównego, list, czy kartotek.
 8. Możliwość zbiorczego księgowania wybranych zamówień zakupów w tle.
 9. Łączenie zdublowanych kartotek Nabywców/Dostawców.
 10. Edytowanie opisu dla zaksięgowanych dokumentów z poziomu Zapisów księgi głównej.
 11. Podstawy pracy i zastosowanie WebService’ów.
 12. Wyeksportowanie listy wszystkich tabel do Excela.

Dzięki tym wskazówkom codzienna praca z Business Central może być efektywniejsza i przyjemniejsza. Dodatkowo w swoim bloku Shawn bazując na swoim doświadczeniu pokrył tematy, o które najczęściej pytają nowi użytkownicy systemu.

Day 2

EXTENDING BC WITH THE POWER PLATFORM

https://dynamicscon.com/agenda/?session=mary-thompson-2

10 września odbyło się spotkanie w ramach wydarzenia DynamicsCon, prowadzone przez Mary Thompson, o temacie „Extending BC with Power Platform”. Całość spotkania przebiegła wg następującej agendy:

DynamicsCon

Po co rozszerzać Business Central?

 • aby dostosowywać rozwiązania,
 • pokonywać limity,
 • zwiększać efektywność,
 • zwiększać możliwości pracowników.

Business Central Ecosystem

DynamicsCon

Prezentacja Power Platform.

DynamicsCon

Power Platform to zestaw rozwiązań, w których skład (na obecną chwilę) wchodzą następujące produkty chmurowe:

 •  Power BI służy do tworzenia i analizy danych za pomocą graficznych i interaktywnych dashboard`ów. BI pobiera dane do swojego modelu za pomocą bezpośredniego połączenia z bazą danych SQL Server(czy to rozwiązania on – premise, czy usługi Azure), a następnie zwraca gotowy raport do interakcji dla użytkownika.
 •  PowerApps pozwala na tworzenie niestandardowych aplikacji, nawet bez znajomości kodu.
 •  Power Virtual Agents umożliwia zespołom łatwe tworzenie wydajnych botów przy użyciu wspomaganego interfejsu graficznego, bez potrzeby posiadania doświadczenia w programowaniu, nie ma potrzeby angażowania analityków danych, czy programistów.
 • Power Automate – konfigurowalne narzędzie do automatyzacji pracy i generowania przepływów pomiędzy wieloma aplikacjami z i poza ekosystemu aplikacji biznesowych Microsoft. Usługa Power Automate umożliwia również połączenie się lokalnie z aplikacjami i ich danymi za pomocą tzw. łączników danych.

Całość „wykładu” zwieńczyło praktyczne ukazanie integracji PowerApps z Business Central. Za pomocą stworzonej dzięki PowerApps aplikacji, dodano do bazy danych Business Central nowego klienta, bezpośrednio z poziomu aplikacji mobilnej.

DynamicsCon

Podsumowując, rozszerzanie Business Central za pomocą produktów wchodzących w skład Power Platform daje bardzo duże możliwości. Te integracje umożliwiają rozszerzenie korzyści płynących z wdrożenia rozwiązania Business Central, poprzez rozwinięcie bazowych funkcjonalności systemu i umożliwienie ich elastycznego konfigurowania w zakresie wspierającym takie moduły, jak zarządzanie finansami, sprzedaż, zakup, działania serwisowe czy projektowe. Dzięki takiej integracji, uzyskujemy nieocenione funkcjonalności, które sprawiają, że nasza praca jest efektywniejsza i prostsza. DynamicsCon to wydarzenie tworzone przez społeczność i dla społeczności. Eksperci dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie wykorzystania funkcjonalności i pracy z Business Central oraz dobrych praktycznych podczas upgreade’u systemu. Większość z nich w swoich wypowiedziach podkreślała także istotność i korzyści płynące z połączenia i jednoczesnego wykorzystywania wielu produktów z rodziny Microsoft Dynamics 365.