Business Central Event Launch

Dynamics 365 Business Central Event Launch

3 czerwca bieżącego roku odbyła się globalna konferencja Microsoft Dynamics 365 Business Central Event Launch, która ponownie w związku z obecną sytuacja z COVID-19 przeprowadzona została w trybie online. Wydarzenie dotyczyło nowości w obrębie technologii Microsoft z rodziny produktów Dynamics 365, ale stricte z naciskiem na aplikacje Dynamics 365 Business Central, czyli aplikację dedykowaną do rynku MŚP w Polsce i na świecie, która pełni rolę rozwiązania ERP i CRM spełniającego potrzeby firm z tego sektora.

Całe wydarzenie zostało podzielone na:

 • Keynote – główną sesję otwierającą wydarzenie, która poprowadzona została przez postacie dobrze znane w środowisku MS Dynamics 365:
  • Mike Morton – nowo mianowany General Manager dla Business Central
  • Mike Enhrenberg – poprzedni General Manager dla Business Central
  • Claus Busk Andersen –  Director of Platform Program Management (Dynamics NAV/BC)
  • Jannik Bausager – Principal Group Program Manager (Dynamics NAV/BC)
 • Sesje w formie wideo on-demand – specjalnie przygotowany video content w obszarze 16 elementów związanych z ekosystemem Dynamics 365

Microsoft po raz kolejny podkreślił, że jest w pełni skoncentrowany na produkcie Business Central, który jest fundamentalnie spozycjonowany w ekosystemie rozwiązań chmurowych producenta. Jednak po raz pierwszy przedstawił ten ekosystem, jako swoistego rodzaju otaczającą nas galaktykę 😊

Business Central Event Launch

Dla której sercem, czyli słońcem jest Microsoft Azure, posiadający i oddający odpowiednią moc oddziaływania na inny elementy tego układu, na który składa się:

 • Świat Dynamics 365 – dedykowany zestaw aplikacji biznesowych ułatwiających prowadzenie, zarządzanie i rozwój swojego przedsiębiorstwa w dzisiejszym cyfrowym świecie.
 • Świat Microsoft 365 – czyli podstawa technologiczna, aby ta codzienna praca była możliwa przy wykorzystaniu wszystkich tych narzędzi, do których użytkownicy zdążyli przywyknąć i nabrać operacyjności: system operacyjny Windows, zestaw narzędzi biurowych Office 365, czy usługa pocztowa Outlook z serwerem Exchange.
 • Świat Power Platform – dedykowany kawałek układu, na który składają się cztery elementy:
  • aplikacja Power BI (aby wizualizować dane),
  • aplikacja Power Apps (aby współdziać na danych),
  • aplikacja Power Automate (aby automatyzować dane),
  • aplikacja Power Virtual Agent (aby prowadzić interakcje z danymi).

Uzupełnieniem całego układu cyfrowego są trzy gwiazdy, które na przełomie ostatnich miesięcy świecą coraz jaśniej uzyskując odpowiedni poziom wsparcia ze strony pozostałych światów, jak również wciąż powiększane zaplecze samego MS Azure.

Te gwiazdy:

 • Artiificial Intelligence (AI),
 • Machine Learning (ML),
 • Mixed Reality (MA).

Są coraz mocniej eksploatowane przez światy tej galaktyki i coraz mocniej oddziałowujące na ich codzienne życie, umożliwiając użytkownikom końcowym jeszcze sprawniejsze obsłużenie codziennych zadań związanych ze swoją pracą.

Business Central Momentum

Nowa wersja systemu Dynamics NAV, dołączona do rodziny Dynamics 365 i nazwana Business Central, po raz pierwszy na rynku światowym pojawiła się w roku 2018 jako wersja 13. Od tego czasu doczekaliśmy się jej aktualizacji kolejno do wersji 14, 15 i obecnie dostępnej wersji 16. Wraz ze zmianą nazewnictwa zmieniły się również zasady licencjonowania, o których możesz przeczytać tutaj.

Business Central Event Launch

W tym czasie z udostępnionej aplikacji ERP dla MŚP skorzystało już ponad 6000 Klientów na całym świecie, generując roczny przyrost nowych użytkowników na poziomie 250%+ w modelu rok do roku. Sieć Partnerów wspierających Microsoft poszerzyła się do ponad 1500+ jednostek specjalizujących się w produkcie Business Central, a platforma AppSource z poziomu kilkunastu aplikacji dostępnych dla produktu w roku 2018 rozrosła się do ponad 650 (na dzień 03.06.2020 jest ich 750 i 336 usług doradczych).

Najważniejsze aspekty zmian dla aplikacji w pierwszej połowie 2020 roku

Podczas wspomnianej sesji Keynote, Microsoft podkreślił kilka aspektów, które uznał za najbardziej kluczowe w ramach pierwszej fali aktualizacji (Wave 1), która odbywa się w pierwszej połowie tego roku.

 • Wydajność aplikacji i szybkość realizacji procesów biznesowych.

Aplikacja Dynamics 365 Business Central w wersji 16 w porównaniu do wersji 15 została bardzo mocno zoptymalizowana przez Microsoft pod względem indywidualnej wydajności, którą doświadczyć możemy z poziomu użytkowania. Bardzo częstym testem przeprowadzonym przez Partnerów, jak i Klientów jest weryfikacja w jakim czasie zostaną np. zaksięgowane określone wolumeny wierszy dziennika głównego. Taki test bardzo często jest przeprowadzany np. w celu weryfikacji różnicy w wydajności pomiędzy instalacją On-premise, czy tej umieszczonej na Azure. Aby dziennik został zaksięgowany należy wykonać wiele akcji takich, jak wstawienie, walidacja, zaksięgowanie, usunięcie itp., dzięki czemu jest dobrym odnośnikiem do szybkości działania samej aplikacji w innych jej obszarach.

Sama zatem wydajność takiego testu na wersji 16 powinna przynieść różnice w szybkości nawet o 40% w przypadku wersji 15:

Business Central Event Launch

Innym elementami, które zostały przyśpieszone to np. czas renderowania (otwierania) samej strony, na której działamy, generowania układu kolumn, danych, czy interakcji z wprowadzeniem danych, jak np. przy kartotece zamówienia sprzedaży.

Business Central Event Launch

Microsoft w celu upewnienia się, że sam Partner, jak i jego Klienci, w poprawny sposób podchodzą do tematu wydajności aplikacji, przygotował zestaw dobrych praktyk, z którym można zapoznać się w tym miejscu.

 • Wsparcie programowania w języku Application Language (AL).

Największymi zmianami z poziomu technicznego samej aplikacji jest bez wątpienia umożliwienie konfigurowalnej integracji z usługą Common Data Service (CDS) poprzez zastosowanie:

 • nowej wspomaganej konfiguracji dla połączenia z usługą CDS,
 • nowego modelu wsparcia firmy z aplikacji Business Central w stosunku do jednostek biznesowych w samej usłudze CDS,
 • poszerzonej integracji w zakresie np. aplikacji Dynamics 365 Sales,
 • otwarcia nowych możliwości w zakresie kastomizacji i rozszerzeń.
Business Central Event Launch

Poprzez wykorzystanie usługi CDS możliwe jest scentralizowane łączenie danych pozyskanych z wielu różnych aplikacji z rodziny Dynamics 365, w celu uzyskania pełnego i spójnego obrazu Klienta w modelu omnichannel, jak i widoku 360 stopni. Posiadanie tak ustrukturyzowanych danych (informacji wsadowych) pozwala na ich wizualizację poprzez Power BI, automatyzację za pomocą Power Automate oraz pracę na tych danych dzięki Power Apps. Takie ustrukturyzowane dane są również odpowiednim elementem, aby umożliwić wykorzystanie ostatniego produktu Power Platform: Power Virtual Agent.

Wprowadzone zostały również znaczące usprawnienia w ramach samego języka programowania (AL) na które składa się wprowadzenie takich dwóch aspektów, jak wprowadzenie pojęć ‘Interfaces’ oraz ‘Enums’:

Business Central Event Launch
 • Wsparcie w zakresie zarządzania bazą danych.

Microsoft wraz z publikacją Wave 1, umożliwił subskrypcyjne powiększenie pojemności przechowywanych danych wobec podstawowego limitu. Istnieje teraz możliwość dokupienia dodatkowego 1 GB przestrzeni dyskowej w cenie 40 $ płaconej per każdy miesiąc, dodanej do obecnej subskrypcji Klienta.

Business Central Event Launch
Business Central Event Launch

W samej aplikacji Business Central zostały przygotowane również specjalne formularze systemowe, które dają możliwość wyświetlenia nie tyle, co wolumenu przechowywanych danych, jak również ilość wykorzystywanego przez nich miejsca (KB). Takie narzędzie znacząco przyspiesza element zarządzania danymi przechowywanymi w chmurze Azure Microsoft.

 • Wsparcie w zakresie migracji do Business Central Online.

Wraz z pierwszą falą aktualizacji Wave 1 Microsoft opublikował oficjalne ścieżki aktualizacji dla MS Dynamics NAV oraz wytyczne, w jaki sposób takie aktualizacje powinny zostać przeprowadzone. Niezależnie od posiadanej wersji Dynamics NAV – 2018, 2017, 2016, 2015, czy starsze – możliwe jest jej zastosowanie do przygotowania instalacji Klienta do przejścia do obecnie dostępnej wersji Business Central.

Business Central Event Launch

Warto podkreślić, że każda instalacja Klienta jest inna pod względem swojej sytuacji techniczno-licencyjnej, dlatego każdorazowo zalecany jest kontakt ze swoim Partnerem w celu omówienia wymaganych kroków i zadań.

Sesja wprowadzająca została zakończona przedstawienie kierunku rozwoju i planu na drugą połowę roku 2020, czyli zestaw aktualizacji w ramach Wave 2.

Business Central Event Launch

Spodziewać możemy się jeszcze głębszego poszerzenia integracji między produktowej i zawężenia współpracy pomiędzy danymi światami w nowo przedstawionej galaktyce firmy Microsoft.

Na koniec należy podkreślić, że wszystkie wersje systemu Business Central udostępniane w ramach Modern Lifecycle Policy przez Microsoft, posiadają możliwość aktualizacji automatycznych, czyli takich, które nie wymagają od Klienta zakrojonych na szeroką skalę działań związanych z zaplanowaniem upgrade’u dla swojego systemu ERP. Ze względu na posiadane modyfikacje, które przygotowane zostały w formie Extensions (język AL), istnieje możliwość ich tymczasowego wyłączenia, podniesienia bazowej aplikacji do najnowszej, dostępnej wersji, a następnie ich ponownego włączenia. System zostaje zaktualizowany, a wszyscy użytkownicy mogą korzystać z nowych funkcjonalności i rozszerzeń.