#OutOfTheBoxBC #1 Zlecenie przesunięcia – możliwość bezpośredniego przesunięcia w Microsoft Dynamics 365 Business Central

Kartoteka zlecenia przesunięcia w systemie MS Dynamics 365 Business Central określa dyspozycje działania, w formie jednego z kilku dokumentów źródłowych, które w systemie składa się z dwóch elementów: zlecenia wychodzącego (MM-) oraz zlecenia wchodzącego (MM+). Zlecenie przesunięcia pozwala pilnować poprawności procesowanych dokumentów przesunięć, ich realizacji oraz poprawności przetwarzania. Jeśli jeden proces jest w pełni zakończony to znaczy, że zapas został wydany i przyjęty (przesunięty w całości) to kartoteka zlecenia przesunięcia jest usuwana.

Od wersji MS Dynamics 365 Business Central v13 możliwe jest zrealizowanie takiego zlecenia przesunięcia, z uwzględnieniem magazynu w drodze, jak i z jego pominięciem, dzięki wykorzystaniu opcji przesunięcia bezpośredniego.

Zlecenie przesunięcia

Drugą, znaczącą zmianą jest możliwość wykorzystania więcej, niż jednej lokalizacji oznaczonej jako ‘Magazyn w drodze’. Pozwala to zdywersyfikować możliwości magazynów w drodze, aby lepiej kontrolować asortyment, który aktualnie nie znajduje się w żadnej lokalizacji magazynowej, a jest w mobilnej podróży pomiędzy punktami docelowymi.

Zlecenie przesunięcia

Jakie korzyści wynikają z wykorzystania nowych funkcjonalności w systemie MS Dynamics 365 Business Central?

  • Przyśpieszenie realizacji działań na poziomie operacyjnym przez użytkownika w systemie – wymagane jedno księgowanie, a nie dwa.
  • Większa kontrola nad asortymentem zapasów w drodze (dywersyfikacja lokalizacji magazynowych).
  • Większa możliwość planowania optymalnej konfiguracji danej lokalizacji magazynowej w systemie.
  • Uproszczenie działań dla użytkowników systemu w konkretnych przypadkach biznesowych (brak konieczności wykorzystania magazynów pośrednich).