powerbi

Ciekawa przyszłość Power BI – Microsoft Business Applications Summit 2020

MBAS 2020, który miał miejsce 6 i 7 maja był wyjątkowy, gdyż każdy z nas mógł uczestniczyć w nim wirtualnie. Świetne doświadczenie dla fanów MS – najnowsze technologie na wyciągnięcie ręki, bez konieczności wychodzenia z domu. Wciąż podekscytowani wydarzeniem, przedstawiamy wam wizję rozwoju Power BI – przedsmak nadchodzących funkcjonalności.

W tym roku twórcy stawiają niezmiennie na: zwiększenie wykorzystania sztucznej inteligencji w raportowaniu, poprawę bezpieczeństwa i spójności danych oraz jeszcze większą integrację z produktami MS. Brzmi znajomo? Dla większości z nas na pewno, ale to utwierdza w przekonaniu, że Power BI jest w ciągłym rozwoju i jeszcze nieraz zaskoczy nas swoimi możliwościami.

AI Infused Experiences

Power BI regularnie korzysta z dobrodziejstw sztucznej inteligencji, a Smart Narratives jest tego kolejnym przykładem. To narracja dla danych zawartych na wykresie automatycznie generowana przez Power BI. Jest dynamiczna  i zmienia się w  zależności od nałożonych filtrów. Użytkownik może formatować tekst jak również dopisać swoje (także dynamiczne) opisy.

Smart Narratives

Dobrze znane „drzewo dekompozycji” zostanie poszerzone o kolejne funkcjonalności – łączność w trybie Direct Query, formatowanie warunkowe i możliwość przypięcia do dashboardu.

drzewo dekompozycji

Co więcej – dostaniemy możliwość jeszcze bardziej szczegółowej analizy danych, tym razem z pomocą Q&A. Dzięki opcji drążenia danych oraz zachowaniu kontekstu filtrowania z drzewa dekompozycji, możemy głębiej spojrzeć w dane wybierając predefiniowane sugerowane pytania. Oprócz możliwości dodawania nieograniczonych sugestii, możesz określić wiele synonimów, tak aby mechanizm Q&A mógł w jak najlepszym stopniu poznać, zrozumieć i zwizualizować to czego potrzebujesz.

drzewo dekompozycji

Nowoczesne  i bezpieczne przedsiębiorstwo z Power BI

Dbając o bezpieczeństwo danych użytkowników, Power BI pozwala zdefiniować zabezpieczenia zestawu danych już na etapie tworzenia w aplikacji desktopowej. Ustawienie odpowiedniej etykiety poufności danych powoduje, że wszystkie raporty i pulpity nawigacyjne bazujące na tym zestawie danych otrzymują tą samą etykietę. Przekazywana jest również danym wyeksportowanym do Excela.

Oprócz tego poręczenie zestawu danych, bądź przepływów danych staje się ogólnodostępne. Oznacza to, że użytkownicy będą mogli budować kolejne raporty na bazie sprawdzonych i wiarygodnych datasetów.

etykiety poufności danych

Model danych złożony z zestawu danych Power BI, bazy SQL i Excela? Już niedługo,  Power BI  zwiększy możliwości tworzenia złożonych modeli. Pomimo, że dane będą pochodzić z różnych źródeł i będą w różnych trybach przechowywania, narzędzie pozwoli na definiowanie relacji pomiędzy poszczególnymi modelami semantycznymi, a także miar, które odwołują się do danych z różnych modeli.

Tabular Editor

Do zwiększenia wydajności modelowania do Power BI Desktop wbudowane zostaną zewnętrze narzędzia zsynchronizowane w czasie rzeczywistym z raportem. Z pomocą Tabular Editor zdefiniujemy np. calculation groups czy język, na jaki zostanie przetłumaczony zestaw danych. DAX Studio posłuży do optymalizacji zapytań DAX. Natomiast dzięki ALM Toolkit wybieramy, które elementy zestawu danych chcemy opublikować w obszarze roboczym.

Od niedawna w usłudze Power BI dostępny jest widok pochodzenia, który pokazuje powiązania pomiędzy poszczególnymi artefaktami znajdującymi się w obszarze roboczym tj. zestawami danych, przepływami danych, raportami, pulpitami nawigacyjnymi. Prezentuje również źródło pochodzenia datasetów. Z tym widokiem bardzo ściśle powiązana jest tzw. analiza wpływu zestawu danych. Dzięki niej uzyskujemy informacje na jakie artefakty i obszary robocze mogą wpływać wprowadzane przez nas zmiany w zestawie danych. W razie potrzeby wysyłamy powiadomienie o nich  zainteresowanym użytkownikom.

analiza wpływu zestawu danych

Wykorzystanie tzw. Deployment pipelines umożliwi sprawne zarządzanie cyklem życia aplikacji. Z łatwością będzie można przenosić poszczególne artefakty pomiędzy środowiskami: deweloperskim, testowym, produkcyjnym w zależności od stopnia gotowości rozwiązania.

Deployment pipelines

PowerPoint for Data:

Power BI czerpie z dobrych praktyk zawartych w Power Poincie. Oprócz zaznaczania kilku wizualizacji za pomocą tzw. „lasso” (rozciągając prostokąt nad wizualizacjami) tą samą metodą będzie można wyróżnić konkretne punkty na wizualizacji.

PowerPoint for Data

Zwiększone zostaną możliwości w zakresie formatowania. Wbudowane szablony tła, a także efekty cieniowania wizualizacji skutecznie zwiększą efektowność stron raportu.

Wbudowane szablony tła

Współpraca

Dzięki zwiększonej integracji Power BI z pozostałymi produktami MS analiza danych stanie się bardziej dostępna dla wszystkich Twoich współpracowników.

PowerBI – Excel: Połączenie z zestawem danych Power BI prosto z Excela umożliwi tworzenie własnych tabel przestawnych na podstawie gotowego datasetu.

Natomiast wykorzystując typy danych w Excelu,  uzyskujemy wgląd w szczegóły dotyczące wybranego rekordu na podstawie danych z Power BI.

PowerBI - Excel

Power BI – Power Automate: Wprowadzenie dedykowanej wizualizacji Power Automate pozwoli na zdefiniowanie i uruchomienie przepływu prosto z raportu Power BI.

Power BI - Power Automate

Power BI – MS Teams: Udostępnianie raportu z zachowanym kontekstem filtrowania sprawi, że użytkownicy MS Teams poprowadzą dyskusję i wspólnie przeanalizują uzyskane wskaźniki. Co więcej, po udostępnieniu linku na grupie, pojawią się kluczowe informacje na temat tego raportu, tak aby łatwo zorientować się czego dotyczy. Z kolei w MS Teams użytkownik będzie mógł otworzyć aplikację Power BI i wyświetlić ulubione, bądź ostatnio używane raporty.

Power BI – MS Teams

Power BI – SharePoint: Raporty będą automatycznie generowane z poziomu list SharePoint. Power BI „w locie” przeanalizuje dane znajdujące się na wybranej liście i samodzielnie utworzy raport, który oczywiście będzie interaktywny. Jeśli okaże się niewystarczający, na jego bazie możemy zbudować swój własny.

Power BI – SharePoint

W najbliższym czasie będzie możliwość połączenia Power BI i Common Data Service w trybie Direct Query, co zapewni dostarczanie raportów w czasie rzeczywistym na podstawie danych np. z aplikacji opartych na modelu (model-driven apps).

Co więcej? Jedna wizualizacja, na którą składa się kilka „mini wykresów”, powiększanie wybranego obszaru na wizualizacji, wykrywanie wartości odstających i analiza potencjalnych przyczyn ich powstania. Jak widać, twórcy Power BI nie osiadają na laurach i szykują dla nas wiele funkcjonalności, które zwiększą zarówno wydajność pracy jak i bezpieczeństwo i efektywność raportowania. Z niecierpliwością czekamy, kiedy staną się dostępne dla użytkowników. Dzięki nim organizacje zyskają nowe możliwości przeprowadzenia samodzielnych i szczegółowych analiz wskaźników, co ma zapewnić podejmowanie świadomych decyzji biznesowych opartych na danych.