Microsoft Business Applications Summit 2020

MS Dynamics 365 Business Central na Microsoft Business Applications Summit 2020

6 maja bieżącego roku odbyła się globalna konferencja Microsoft Business Applications Summit, jednak zważywszy na obecną sytuację związaną z COVID-19,tym razem przebiegała w trybie online. Wydarzenie dotyczyło nowości w obrębie technologii Microsoft z rodziny produktów Dynamics 365, jak i Power Platform. Poprowadzona została przez James Phillips oraz Alysa Taylor, liderów na rynku aplikacji biznesowych, którzy opowiedzieli o głównych kierunkach rozwoju aplikacji biznesowych, strategii na kolejne lata i o tym, czego możemy się spodziewać w przyszłych aktualizacjach dla powyższych produktów.

W ramach sesji tematycznej LIVE04 omówiony został produkt Dynamics 365 Business Central, czyli aplikacja dedykowana do rynku MŚP w Polsce i na świecie, która pełni rolę rozwiązania ERP i CRM spełniającego potrzeby firm z tego sektora. Nowości i kierunki przyszłego rozwoju zostały przedstawione przez Mike Morton (nowo mianowany General Manager dla Business Central) oraz Mike Enhrenberg (poprzedni General Manager dla Business Central).

Microsoft Business Applications Summit 2020

W czasie prezentacji poruszone zostały zagadnienia związane z kluczowymi funkcjonalnościami i fundamentami aplikacji, nowościami związanymi z pierwszą falą aktualizacji oraz przyszłym kierunkiem rozwoju tego produktu.

Business Central Momentum

Nowa wersja systemu Dynamics NAV, dołączona do rodziny Dynamics 365 i nazwana Business Central, po raz pierwszy na rynku światowym pojawiła się w roku 2018 jako wersja 13. Od tego czasu doczekaliśmy się jej aktualizacji kolejno do wersji 14, 15 i obecnie dostępnej wersji 16. Wraz ze zmianą nazewnictwa zmieniły się również zasady licencjonowania, o których możesz przeczytać tutaj.

Microsoft Business Applications Summit 2020

W tym czasie z udostępnionej aplikacji ERP dla MŚP skorzystało już ponad 6000 Klientów na całym świecie, generując roczny przyrost nowych użytkowników na poziomie 250%+ w modelu rok do roku. Sieć Partnerów wspierających Microsoft poszerzyła się do ponad 1500+ jednostek specjalizujących się w produkcie Business Central, a platforma AppSource z poziomu kilkunastu aplikacji dostępnych dla produktu w roku 2018 rozrosła się do ponad 650 (na dzień 07.05.2020 jest ich 729 i 327 usług doradczych).

Warto podkreślić, że w związku ze zmianami licencyjnymi dla aplikacji z rodziny Dynamics 365, dobór licencji odbywa się teraz na zasadzie „a la carte” i możliwe jest dołączanie kolejnych licencji dla aplikacji D365 bezpośrednio do swojego produktu głównego. Skutkuje to dużym współczynnikiem sprzedaży produktów powiązanych przez Partnerów, a dla Klienta końcowego jest to duża oszczędność kosztów subskrypcji każdego miesiąca.

Pierwsza fala aktualizacji dla roku 2020 – Wave 1

Microsoft Business Applications Summit 2020

Aktualizacja Wave 1 w ramach zmian w 2020 roku dla systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central to nic innego, jak jedna z dwóch zapowiedzianych dużych aktualizacji oprogramowania, które zostały zaplanowane przez MS dla użytkowników systemu. W ramach każdej aktualizacji pojawiają się mniejsze lub większe usprawnienia dla najpopularniejszych zagadnień, jednak główny nacisk skierowany jest zawsze na te obszary, które są najbardziej wykorzystywane przez użytkowników systemu na całym świecie.

Jedną z kluczowych i najbardziej rewolucyjnych zmian w ramach aktualizacji Wave 1 było dodanie natywnej integracji z usługą Common Data Services (CDS).

Microsoft Business Applications Summit 2020

Common Data Service to heterogeniczna usługa przechowywania zarówno ustrukturyzowanych danych tabelarycznych, jak i danych nieustrukturyzowanych, takich jak obrazy lub pliki dziennika. Działa na platformie Microsoft Azure i jest współdzielony przez aplikacje Dynamics 365, Microsoft 365 i Microsoft Power Platform. Usługa Common Data Service rozumie kształt danych i logikę biznesową nad danymi.

Poprzez wykorzystanie usługi CDS możliwe jest scentralizowane łączenie danych pozyskanych z wielu różnych aplikacji z rodziny Dynamics 365, w celu uzyskania pełnego i spójnego obrazu Klienta w modelu omnichannel, jak i widoku 360 stopni. Posiadanie tak ustrukturyzowanych danych (informacji wsadowych) pozwala na ich wizualizację poprzez Power BI, automatyzację za pomocą Power Automate oraz pracę na tych danych dzięki Power Apps. Takie ustrukturyzowane dane są również odpowiednim elementem, aby umożliwić wykorzystanie ostatniego produktu Power Platform: Power Virtual Agent.

O dalszych szczegółach zakresu aktualizacji możesz przeczytać tutaj.

Business Central Ideas – Microsoft słucha swojej społeczności

W ramach przeprowadzanej sesji podkreślane było, jak ważny jest dla Microsoft feedback ze strony Dynamics Community. Społeczność rodziny Dynamics 365 jest jedną z najprężniej działających społeczności cyfrowych skupionych wokół rozwiązań danego dostawcy.

Microsoft Business Applications Summit 2020

Microsoft udostępnił portal, w ramach którego możliwe jest zamieszczanie nowych pomysłów na usprawnienia aplikacji dotyczących zasady działania crowdfundingu. Im większą popularność (liczba głosów) uzyska dany pomysł, tym pewniejsze będzie jego uwzględnienie w kolejne fali aktualizacji.

Migracja do jednej przystani – Business Central

Mocnym aspektem działań zespołu Microsoft dla aplikacji Business Central jest temat migracji danych i unifikowania istniejących aplikacji: Dynamics GP, Dynamics oraz Dynamics SL. Finansowy rok MS 2020 jest czasem, w którym udostępnione zostaną narzędzia wspierające tą migrację dla wszystkich trzech aplikacji.

Microsoft Business Applications Summit 2020

Wraz z pierwszą falą aktualizacji Wave 1 Microsoft opublikował oficjalne ścieżki aktualizacji dla MS Dynamics NAV oraz wytyczne, w jaki sposób takie aktualizacje powinny zostać przeprowadzone. Niezależnie od posiadanej wersji Dynamics NAV – 2018, 2017, 2016, 2015, czy starsze – możliwe jest jej zastosowanie do przygotowania instalacji Klienta do przejścia do obecnie dostępnej wersji Busines Central. Warto podkreślić, że każda instalacja Klienta jest inna pod względem swojej sytuacji techniczno-licencyjnej, dlatego każdorazowo zalecany jest kontakt ze swoim Partnerem w celu omówienia wymaganych kroków i zadań.

Business Central dostępny globalnie

Ostatnim elementem pierwszej fali aktualizacji Wave 1 był nacisk Microsoft na globalną dostępność rozwiązania Business Central. Począwszy od kwietnia 2020 dostępność aplikacji rozciąga się na 5 kontynentów i kilkadziesiąt krajów, które mogą być zakwalifikowane do dostępności systemu poprzez posiadanie zlokalizowanej wersji zgodnej z lokalnie obowiązującymi przepisami prawnymi.

Microsoft Business Applications Summit 2020

Globalna dostępność systemu Dynamics 365 Business Central to nie tylko dostosowanie do lokalizacji regionalnych (krajowych) czyli dodania funkcjonalności np. do poprawnego przetwarzania VAT w Polsce to również dostępność tłumaczeń systemu i pakietów językowych. Wraz z aktualizacją liczba dostępnych pakietów językowych wzrosła do ponad 35 języków, które swobodnie mogą być pobierane i dodawane do instalacji Klienta, rozszerzając tym samym podstawową wersję systemu BC.

Na koniec należy podkreślić, że wszystkie wersje systemu Business Central udostępniane w ramach Modern Lifecycle Policy przez Microsoft, posiadają możliwość aktualizacji automatycznych, czyli takich, które nie wymagają od Klienta zakrojonych na szeroką skalę działań związanych z zaplanowaniem upgrade`u dla swojego systemu ERP. Ze względu na posiadane modyfikacje, które przygotowane zostały w formie Extensions (język AL), istnieje możliwość ich tymczasowego wyłączenia, podniesienia bazowej aplikacji do najnowszej, dostępnej wersji, a następnie ich ponownego włączenia. System zostaje zaktualizowany, a wszyscy użytkownicy mogą korzystać z nowych funkcjonalności i rozszerzeń.