rozszerzenia licencyjne Business Central

Business Central Wave 1 2020 – rozszerzenia licencyjne

Microsoft zgodnie z założonym planem na rok 2020 utrzymał wypuszczenie pierwszej fali aktualizacji aplikacji rodziny Dynamics 365 bez dodatkowych opóźnień. Na szczęście nie wpłynęła na to negatywnie otaczająca nas nowa rzeczywistość, w której wszyscy ostatnio się znaleźliśmy. Jedyną zmianą, która została zastosowana w tym przypadku jest wydłużenie możliwości wskazania daty aktualizacji dla obecnych instalacji chmurowych (SaaS) systemu Business Central. Standardowo Microsoft umożliwia 30-dniowy przedział czasowy w ramach, którego Klient końcowy powinien przygotować się do aktualizacji chmurowej. W przypadku wersji 16 (Wave 1, 2020) czas ten został rozszerzony do 30.05.2020, zatem Klienci otrzymują dodatkowe 30 dni na podjęcie działań i przeprowadzenie aktualizacji.

W ramach Wave 1 (czytaj więcej) aktualizacji uległ również system Business Central. Zmiany wprowadzone przez Microsoft dla systemu ERP dedykowanemu MŚP w Polsce i na Świecie zostały podzielone na 5 obszarów funkcjonalnych:

  1. Service fundamentals – skupiając się na poprawie wydajności, niezawodności i obsłudze podstawowych zadań realizowanych w systemie przez użytkowników końcowych.
  2. Productivity – skupiając się na rozszerzeniach z zakresu UI/UX w celu zwiększenia wydajności operacyjnej użytkownika końcowego i jego ergonomii pracy z systemem.
  3. Geographic expansion – skupiając się na dodaniu możliwości instalacji tłumaczeń systemu dla każdej instalacji systemu Business Central. Wave 1 dostarcza również lokalizacje dla takich krajów jak Słowenia, Chorwacja, Łotwy, Węgry, Peru czy Kolumbia.
  4. Customer requested enhancements – skupiając się na realizacji najwyżej ocenianych wymagań dotyczących ulepszeniu systemu BC, które zgłaszane są przez Dynamics Community w ramach inicjatywy Business Central Ideas.
  5. Customer migration tools – skupiając się na maksymalnym uproszczeniu klientom ich cyfrowej podróży z instalacji lokalnych (on-premise) do instalacji chmurowych (SaaS).

W zakresie przygotowania i oddania narzędzi Migration tools, których celem jest ułatwienie etapu aktualizacji systemu z obecnych instalacji na lokalnej infrastrukturze klienta (on-premise) do instalacji stricte chmurowych (SaaS), Microsoft poczynił znaczący krok w przód. W celu dotarcia do szerszego grona Klientów umożliwione zostało wsparcie w przeniesieniu instalacji z wersji poprzedzających Business Central v15 (Wave 2, 2019) bezpośrednio do wersji chmurowych (SaaS), wersje 16x++, bez konieczności wykonania w pierwszej kolejności aktualizacji lokalnej.

migrate to business central cloud

Dodana możliwość powiększania bazy danych w modelu chmurowym (SaaS)

Do tej pory w przypadku instalacji Business Central w modelu chmurowym (SaaS) istniał limit, co do ilości danych (ich wielkości), które przechowywane były w środowisku danego Klienta. Limit ten został ustawiony przez Microsoft na 80 GB, a w przypadku jego przekraczania, Microsoft kontaktował się bezpośrednio w celu współpracy mającej zmniejszyć rozmiar przechowywanych danych. Warto podkreślić, że w samej aplikacji Business Central zostały przygotowane ku temu specjalne formularze systemowe, które dają możliwość wyświetlenia nie tyle, co wolumenu przechowywanych danych, jak również ilość wykorzystywanego przez nich miejsca (KB). Takie narzędzie znacząco przyspiesza element zarządzania danymi przechowywanymi w chmurze Azure Microsoft.

Wraz z publikacją Wave 1, Microsoft umożliwił subskrypcyjne powiększenie pojemności przechowywanych danych wobec podstawowego limitu. Istnieje teraz możliwość dokupienia dodatkowego 1 GB przestrzeni dyskowej w cenie 40 $ płaconej per każdy miesiąc, dodanej do obecnej subskrypcji Klienta. Choć ustalona wysokość tego dodatkowego benefitu budzi wiele kontrowersji, nie można pominąć faktu, że możliwość zwiększenia limitu jest ponownie krokiem w dobrym kierunku.

Dynamics 365 Business Central – licencjonowanie

Zgodnie z zasadą licencjonowania aplikacji z rodziny MS Dynamics 365, sama aplikacja Business Central również jest licencjonowana w ramach koncepcji użytkownika nazwanego (każdy użytkownik wymaga posiadania swojej licencji). Wyjątek stanowi tutaj wprowadzona w tym roku nowa licencja Business Central Device, która umożliwia wykorzystanie jej na urządzeniu agregującym pracę wielu użytkowników końcowych, takich jak kolektory danych, POSy i inne.

Do tej pory jednak istniała pewna niezgodność licencyjna tego produktu względem całej rodziny Dynamics 365. Nie miał zastosowania tutaj model licencji dzielony na bazowy (Base), jak i dodatkowy (Attach). Ten aspekt również uległ zmianie wraz z publikacją Wave 1 dla roku 2020. Niezależnie od wyboru wersji Business Central (Essential / Premium) została dodana możliwość dołączenia następujących licencji:

  • Sales Professional Attach,
  • Customer Service Professional Attach.
dynamics 365

Oznacza to, że posiadając przynajmniej jedną licencję Business Central (Essential lub Premium) kwalifikujemy się do bazowej (base) oferty licencyjnej dla pozostałych dwóch produktów rodziny Dynamics 365 jakimi są:

  • Dynamics 365 Sales,
  • Dynamics 365 Customer Service.

Jeśli potrzeba wykorzystania tych aplikacji jest wymagana przez Klienta, istnieje wówczas możliwość ich dokupienia w formie „dołączenia” (attach) do posiadanych już licencji Business Central w bardzo okazyjnej cenie.

dynamics 365 business central attach model

Uwaga! Należy pamiętać, że każda taka dołączana licencja może być dołączona tylko do licencji bazowej. Nie ma możliwości przykładowo posiadania 1 licencji Business Central (Essential lub Premium), a dołączenia trzech licencji dla Sales, czy Customer Service. Analogicznie nie będzie możliwości przypisania takiej licencji, jako dołączonej do użytkownika, który nie posiada przypisanej licencji podstawowej Business Central.

Microsoft wprowadzając w ramach Wave 1 model licencji dołączanych (Attach) oraz natywną integrację z Common Data Service (CDS), przybliżył jeszcze bardziej możliwość wykorzystania całego ekosystemu Microsoft Business Applications dla Klienta korzystającego już z wybranego produktu rodziny Dynamics 365. Pozwala to jeszcze optymalniej planować rozwój oprogramowania w linii z rozwojem własnego przedsiębiorstwa, mając na uwadze fakt, że w momencie konieczności rozszerzenia aktualnie wykorzystywanych funkcjonalności możemy spojrzeć nie tylko na te, które są dostarczane w ramach samego produktu, którego używamy, ale również w ramach kilkudziesięciu innych, które oferowane są przez Microsoft w tym samym ekosystemie.

W przypadku chęci zapoznania się z pełnym zakres aktualizacji dla Dynamics 365 Business Central w ramach Wave 1 kliknij tutaj.

Leave a Reply