power automate

Power Automate – odmieniony MS Flow, sprawdź co się zmieniło

Na naszym blogu wielokrotnie publikowaliśmy treści na temat rozwoju aplikacji i usług Microsoft, znamy plany działań na przyszłość w obszarze Power Platform czy Business Central. Znamy także szczegóły w ramach fali aktualizacji zatytułowanej przez Microsoft „Wave 1 Release 2020”. Zaś w tym artykule skupiliśmy się na jednym z bardziej znanych elementów platformy giganta z Redmond mianowicie na dawnym Microsoft Flow, a obecnym Power Automate.

Co więc się zmieniło i kiedy?

Microsoft Flow zmienił swoją nazwę na Power Automate 4 października 2019 roku w ramach drugiej fali aktualizacji. Było to spowodowane polityką firmy, mającej na celu ujednolicić nazewnictwo elementów Power Platform, ale i nie tylko, wraz z tym usługa do automatyzacji powtarzalnych procesów otrzymała nowe możliwości takie jak:

1 – Dedykowany łącznik do Power BI, który teraz pozwala odświeżać zestawy danych w celu aktualizacji raportów w przypadku, gdy przepływ modyfikuje podstawowe źródło danych. (4.11.2019)

2 – Dezaktywacja akcji powodujących przerwanie pracy przepływu – ta zmiana pozwala przypisać wspomnianym punktom styku statyczne wartości i zaoszczędzić czas na szukanie rozwiązania przyczyny problemu powodującej zatrzymanie procesu. Jednocześnie to rozwiązanie umożliwia powrót do statycznej wartości bez konieczności wywoływania łącznika, który zawodzi. (18.12.2019)

3 – UI flows – o tych przepływach pisaliśmy tutaj dlatego wspomnę tylko, że są to przepływy wykorzystujące technologię automatyzacji procesów robotycznych (ang. Robotic Process Automation – RPA), które Microsoft wykorzystał po to, by umożliwić użytkownikom nie posiadających dostępu do dedykowanego API lub łączników, automatyzację zadań poprzez nagrywanie kliknięć myszy, użycia klawiatury czy wprowadzania danych. (31.12.2019)

4 – Integracja z Power Virtual Agents (PVA). PVA to chatbot stworzony przez Microsoft pozwalający miedzy innymi obsługiwać FAQ (ang. Frequently Asked Questions), czyli zbiory często zadawanych pytań. Współpraca miedzy Power Automate, a Power Virtual Agents pozwala tworzyć zautomatyzowane procesy biznesowe. Więcej o tym rozwiązaniu przeczytacie tutaj. (2019 release wave 2)

5 – Kolekcjonowanie danych z Adaptive Cards w Microsoft Teams wprowadziło możliwość wykorzystania kart jako formularzy z wejściowymi danymi, co umożliwia utrzymywanie użytkowników i kanałów komunikatora Microsoft w zasięgu dedykowanych dla nich informacji oraz żądać od nich danych w dowolnym momencie procesu.

Taka funkcja pozwala rozpocząć proces z wykorzystaniem dowolnego łącznika Power Automate oraz w prosty sposób dzielić się zebranymi danymi między różnymi usługami.

6 – Wsparcie dla formatowania danych liczbowych w przepływach. Dzięki tej akcji węzła bez problemu jesteśmy teraz w stanie nadać odpowiedni format wejściowym i wyjściowym wartościom liczbowym, tak jak ma to miejsce w Microsoft Excel, Power BI i Power Apps. Wykorzystamy do tego dedykowane wzory oraz niestandardowe formaty liczb, (23.01.2020)

7 – Uproszczenie pracy z modelami sztucznej inteligencji (AI) dostarczanymi przez AI Builder. AI to funkcja usługi Power Platform, która pozwala na korzystanie z możliwości sztucznej inteligencji (przez doświadczenie typu „wskaż i kliknij”) takich jak:

  • przetwarzanie formularzy,
  • wykrywanie obiektów,
  • analiza tonacji,
  • wyodrębnianie kluczowych fraz,
  • wykrywanie języka,
  • rozpoznawanie tekstu,
  • klasyfikacja tekstu,
  • przewidywanie.

Uproszczenie pracy w Power Automate polega natomiast na możliwości, w ramach przepływów automatycznego wykorzystania i przetworzenia danych zebranych przez AI Builder, które pochodzą z dedykowanych ciągle uczących się modelów sztucznej inteligencji. Dla przykładu można ustawić dla modelu wyzwalacz przechwycenia danych przychodzących dokumentów typu faktura i pobrać z nich dane za pomocą AI Builder a następnie je przetworzyć i przekazać do listy w usłudze Sharepoint. (06.02.2020)

Nowe licencje Power Automate

Oprócz powyższych funkcjonalności doczekaliśmy się też zmiany w licencjonowaniu Power Automate. Nowe typy licencji można nabyć w Centrum Administracyjnym Office lub Power Platform. Odświeżone licencje przedstawiają się następująco:

  • Power Automate per user plan. Ten plan pozwala indywidualnym użytkownikom tworzyć nieograniczone przepływy pracy i procesy biznesowe. Istniejące wcześniej plany P1 i P2 zostały połączone w jeden uproszczony plan. Koszt miesięczny planu wynosi $15 na użytkownika.
  • Power Automate per flow. Wykorzystując ten plan można wdrożyć krytyczne procesy biznesowe z wystarczająco wielką pojemnością dla  zespołów, działów czy całych organizacji z nielimitowaną liczbą użytkowników. Koszt tego planu zaczyna się od $500 miesięcznie i obejmuje 5 aktywnych przepływów. Istnieje również możliwość zwiększenia liczby przepływów, z czego każdy dodatkowy przepływ kosztuje $100 miesięcznie,

Wymienione powyżej możliwości to najważniejsze zmiany względem Microsoft Flow. Wiele aktualizacji jeszcze przed nami. Dla osób wypatrujących kolejnych zmian polecam zajrzeć tutaj. Znajdziecie tam przewidywane terminy wdrożenia kolejnych funkcji omawianego narzędzia.