Visual Production Scheduler – uprość planowanie produkcji w Microsoft D365 Business Central

Microsoft Dynamics 365 Business Central (dawniej Dynamisc NAV) to intuicyjne, łatwe w obsłudze oraz szybkie do wdrożenia, kompleksowe rozwiązanie zwiększające efektywność zarządzania przedsiębiorstwem. Jednym z wielu modułów tego systemu jest moduł zarządzania produkcją. Obszar aplikacji Produkcja zawiera w pełni zintegrowane funkcje, które obsługują działania związane z wyrobami gotowymi, takie jak planowanie, dostawy, produkcja, tworzenie podstawowych harmonogramów, śledzenie oraz raportowanie. Dotyczy to projektowania i prac inżynierskich, które określają, w jaki sposób i kiedy obsługiwane są dane elementy, komponenty oraz zasoby, które są przeznaczone na tworzenie sekwencji końcowych, oraz marszruty, które definiują wymagania procesowe dla wyprodukowanych elementów.

Microsoft Dynamics 365 Business Central umożliwia obsługę środowiska produkcyjnego, dzięki następującym funkcjom:

 • definiowanie i zarządzanie zestawieniami komponentów (BOM), marszrutami oraz zdolnościami produkcyjnymi,
 • tworzenie i przetwarzanie zleceń produkcyjnych,
 • tworzenie prognoz dla gotowych wyrobów i komponentów.

      Opcje planowania:

 1. zamówienia sprzedaży,
 2. harmonogram główny produkcji (MPS),
 3. zapotrzebowania materiałowego (MRP).
 • zintegrowana funkcjonalność podwykonawstwa,
 • zaawansowane zdolności produkcyjne i funkcjonalność obciążeń roboczych.

Możliwość elastycznego dostosowania

W procesie produkcji istotna jest każda zmiana, nawet ta niewielka. Organizacja musi być przygotowana na jej wystąpienie. W Dynamics 365 Business Central możliwa jest sprawna realizacja zadań według założonego planu, a także elastyczne wprowadzanie zmian związanych z aktualnym i rzeczywistym zapotrzebowaniem. Microsoft Dynamics 365 Business Central pomaga małym i średnim firmom lepiej zarządzać procesami księgowymi i finansowymi, łańcuchem dostaw oraz operacjami. Zapewnia użytkownikom podgląd całej firmy w czasie rzeczywistym. Prowadzenie udanego biznesu zależy od możliwości uzyskania wglądu w dane biznesowe oraz wydobywania i prezentacji informacji w odpowiedni sposób. Narzędzia analizy biznesowej koncentrują się jednak na (standardowych) danych finansowych, księgowych, klientach, wierzycielach i dostawcach. Dane zorientowane na zadania i czas, które są wykorzystywane do produkcji, są nadal przedstawiane użytkownikom wyłącznie w formie tabelarycznej. System w standardowej wersji nie posiada wykresów Gantta. Użytkownicy produkcji nie mają w pełni zwizualizowanego modelu danych biznesowych, który byłby dla nich odpowiedni do osiągnięcia swoich celów. Spowodowane jest to koniecznością manewrowania pomiędzy poszczególnymi tabelami i kartami. Usprawnić prace planistyczne pracownikom produkcji może rozszerzenie od firmy Netronic, Visual Production Scheduler.

Twórcy Visual Production Scheduler

Rozszerzenie Visual Production Scheduler tworzone i utrzymywane jest przez niemiecką firmę Netronic z siedzibą w Akwizgranie.  Firma została założona w 1975. Od ponad 40 lat skupia się na tworzeniu oprogramowania do wizualizacji danych planowania zorientowanych na czas oraz zasoby. Produkt jakim jest Visual Production Scheduler jest rozwiązaniem do zarządzania harmonogramem produkcji w systemach z rodziny Microsoft Dynamics.

Rozwiązanie Visual Production Scheduler

Visual Production Scheduler (VPS) jest rozszerzeniem do planowania i tworzenia wykresów Gantta, które w pełni integruje się z modułem produkcyjnym Microsoft Dynamics 365 Business Central. VPS zapewnia użytkownikowi interaktywny, wizualny plan produkcji, usprawniający pracę z zamówieniami produkcyjnymi, zdolnościami produkcyjnymi oraz umożliwia szybką reakcję na wszelkie nieplanowane incydenty w hali produkcyjnej. Pokazuje zlecenia produkcyjne, linie zleceń produkcyjnych, linie trasowania zleceń produkcyjnych, stanowiska robocze, gniazda robocze, zdolności produkcyjne, kalendarze zmian, a także pozwala planistom zmieniać i zarządzać produkcją, dzięki intuicyjnemu harmonogramowi. Wszystkie zmiany są zapisywane natychmiast w Dynamics 365 Business Central. Program Visual Production Scheduler jest dostępny dla wszystkich wersji Business Central zarówno w modelu On-Premise jak i Software as a service (SaaS). Można go uzyskać z AppSource.

Dlaczego wizualizacja danych jest ważna?

Jednym z kluczowych instrumentów umożliwiających wizualne planowanie jest (interaktywny) wykres Gantta, który jest idealną reprezentacją powiązanych z czasem danych planowania z zależnościami. W dzisiejszym środowisku biznesowym wszyscy doświadczamy kilku kluczowych trendów:

 • Wzrost danych. Nie jest tajemnicą, że ilość i różnorodność zarówno danych ustrukturyzowanych, jak i nieustrukturyzowanych stale rośnie. W konsekwencji konwencjonalne bazy danych, tabele i arkusze kalkulacyjne stały się zbyt złożone, aby można je było natychmiast wykorzystać jako narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji. Zamiast tego użytkownicy potrzebują i oczekują graficznej „kondensacji” wszystkich tych danych, aby szybciej zobaczyć i zrozumieć wzorce i zależności.
 • Krótsze cykle decyzyjne. Szybkość zmian zachodzących na rynku znacznie wzrosła, stąd potrzeba szybkiej reakcji. W konsekwencji wymóg przeglądu danych i podejmowania decyzji zmienił się z regularnej potrzeby w określonych odstępach czasu (lata, kwartały, miesiące) na częstą potrzebę. W rezultacie użytkownicy potrzebują możliwości wglądu do większej ilości informacji w szybszym tempie. To również napędza potrzebę interaktywnych wykresów.
 • Zdecentralizowane planowanie i podejmowanie decyzji. Potęga przejęcia kontroli i podejmowania decyzji (w ramach określonego zakresu odpowiedzialności) spadła w hierarchii organizacyjnej w szybkim tempie. Jednak nie każda osoba w organizacji jest ekspertem w dziedzinie planowania, dlatego potrzebne są intuicyjne narzędzia, aby wspierać osoby zmagające się ze zwiększoną odpowiedzialnością za podejmowanie decyzji.

Wybrane funkcje graficznego planowania produkcji

 • Pełna integracja z Dynamics 365 Business Central

VPS został całkowicie zintegrowany z Dynamics 365 Business Central jako strona wykorzystująca strukturę rozszerzalności systemu Microsoft. Ta integracja pozwala na bezproblemową współpracę. Na przykład dwukrotne kliknięcie zleceń produkcyjnych otwiera kartę zlecenia produkcyjnego.

 • Możliwość wprowadzania zmian metodą „drag & drop”

Przesuwając pozycję operacji za pomocą prostych działań myszy – poziomo, aby zmodyfikować datę początkową i końcową, lub pionowo, aby zmodyfikować przypisania do różnych stanowisk roboczych lub gniazd roboczych. 

 • Wizualne wsparcie decyzji w czasie rzeczywistym

VPS oprócz związanej z czasem pozycji zleceń produkcyjnych i ich alokacji do zasobów, pokazuje także obciążenie zasobów. Gdy przeniesione zostanie zlecenie produkcyjne przekraczające możliwości zasobów, wyświetlone zostanie ostrzeżenie wizualne, umożliwiające natychmiastową reakcję. W ten sposób możliwa jest kontrola terminów i ich edycja w dowolnym momencie.

 • Przejrzystość dzięki wizualizacji – Widok zlecenia produkcyjnego

Widok zlecenia produkcyjnego pokazuje wszystkie zlecenia produkcyjne na pierwszy rzut oka. Odpowiada przede wszystkim na pytanie „czy skończę na czas?”. Pokazuje także zależności między zleceniami produkcyjnymi. Widok zlecenia produkcyjnego jest pogrupowany według jego statusu i można go łatwo filtrować.

 • Przejrzystość dzięki wizualizacji – Widok pojemności

Widok wydajności jest pogrupowany według stanowisk i gniazd roboczych. Odpowiada przede wszystkim na pytanie „w jaki sposób wykorzystywane są moje maszyny/zasoby?” i zapewnia wizualne powiadomienia w przypadku przeciążenia. Za pomocą krzywej wydajności (histogram) można również monitorować ogólne wykorzystanie gniazda roboczego oraz wyświetlać tego rodzaju informacje według dnia, tygodnia lub miesiąca. Możesz łatwo zastosować filtry do widoku pojemności.

 • Dostępność materiału

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy zlecenia produkcyjnego otwiera się jego graficzne zestawienie materiałowe (BOM) zgodnie z planowaną datą rozpoczęcia. 

Microsoft od początku istnienia Dynamics NAV dostarczał otwarty kod źródłowy umożliwiając firmom zewnętrznym udoskonalanie go poprzez wprowadzanie rozszerzeń. Firma ekspercka specjalizująca się w wąskiej dziedzinie, najlepiej poradzi sobie z udoskonaleniem funkcjonalności, na której jej najbardziej zależy.  Jeśli funkcjonalności Business Central w zakresie podstawowym nie są wystarczające dla danego klienta, najlepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie rozszerzenia od dostawcy zewnętrznego, w pełni zintegrowanego z systemem. Pozwala to na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy, zarówno po stronie klienta jak i dostawcy.

źródło:  https://www.netronic.com/

Leave a Reply