Pierwsza fala aktualizacji Power Platform w 2020

Power Platform stanowi ważny element w wachlarzu produktów Microsoft. W poprzednim roku gigant z Redmond położył bardzo duży nacisk na Power Platform rozwijając Power BI – narzędzie do analizy i wizualizacji danych, a także dodając nowy produkt – Power Virtual Agent. Harmonogram nadchodzących aktualizacji udostępniono w tak zwanym Wave 1 Release 2020. W tym samy wydaniu Microsoft ogłosił również przewidywane zmiany w systemie Microsoft Dynamics 365 Business Central o których możecie przeczytać tutaj.

Warto zaznaczyć, że wyróżniamy dwie fale aktualizacji:

 • Wave 1 – zmiany dotyczące funkcjonalności wprowadzane na przełomie kwietnia – września,
 • Wave 2 – zmiany dotyczące funkcjonalności wprowadzane na przełomie października – marca.

W pierwszej fali Microsoft nie pomija żadnej z usług Power Platform: Power BI, Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agents oraz dodatku Al Builder, Common Data Model i Data Integration.

Przyjrzyjmy się bliżej planom Microsoft w zakresie każdego z produktów.

Power BI ma za zadanie usprawniać pracę organizacji pozwalając na prostą i szybką transformację oraz analizę danych. Jest narzędziem dającym możliwość podejmowania trafniejszych decyzji biznesowych.

W tym roku Microsoft planuje:

 • rozwinąć samodzielne analizy użytkowników,
 • ujednolicić platformę dla organizacji wykorzystujących BI,
 • wprowadzić analizę Big Data za pomocą Azure Data Services,
 • upowszechnić sztuczną inteligencję (AI).

Power Apps jest platformą oferującą tworzenie aplikacji bez konieczności wykorzystania języków programowania (tzw. Low-code application). Jest doskonałym narzędziem, które wspiera i zwiększa efektywność Dynamics 365 oraz Office 365.

W nadchodzących aktualizacjach zapowiadane są m.in.:

 • zwiększenie intuicyjności w procesie tworzenia aplikacji – dzięki temu niezależnie od poziomu posiadanych umiejętności, deweloper będzie mógł zbudować bardziej użyteczną i funkcjonalną aplikację na przeglądarkę i urządzenia mobilne,
 • możliwość zagnieżdżenia raportu Power BI w Power App Portal,
 • opcja drukowania strony aplikacji,
 • zwiększenie wydajności pracy z aplikacją w trybie offline,
 • tworzenie responsywnych stron aplikacji przy zmianie rozmiaru ekranu i orientacji,
 • tworzenie aplikacji z poziomu MS Teams na podstawie danych zapisanych na SharePoint,
 • Rozbudowa Power Apps Portal – jest to typ aplikacji tworzonej w Power Apps, która może być wykorzystywana przez zewnętrznych użytkowników, niebędących w organizacji. Dzięki niemu firma ma możliwość ścisłej współpracy z klientami i partnerami.
 • Rozwinięcie dodatku dotyczącego sztucznej inteligencji tzw. Al Builder w Power Platform dla zespołów, w kierunku przeprowadzania biznesowych ekspertyz. Pozwoli to w łatwiejszy sposób automatyzować procesy i przewidywać wyniki rzutujące na zwiększenie wydajności w biznesie. Docelowo Microsoft Al Builder będzie kompletnym rozwiązaniem stawiającym na siłę doświadczenia „wskaż i kliknij”.

Power Automate (wcześniej Microsoft Flow) to narzędzie pozwalające zwiększyć wydajność procesów biznesowych poprzez automatyzację powtarzalnych i czasochłonnych czynności. Dzięki Power Automate pracownicy mogą być informowani o zakończonych już działaniach w sposób automatyczny i cyfrowy.

W przyszłej fali zmian Power Automate udostępni:

 • deweloperom obywatelskim ponad 300 łączników zwiększając ich możliwości w automatyzacji procesów,
 • zautomatyzowane przepływy UI dla każdego użytkownika, którego działanie będzie odbywać się na zasadzie “wskaż i kliknij” niezależnie od tego czy wykorzystywana jest stara czy nowa aplikacja, lokalna czy w chmurze,
 • modelowanie i uruchamianie procesów biznesowych poprzedzonych potwierdzeniami osób decyzyjnych za pomocą nowoczesnych funkcji akceptacji przy wykorzystaniu przepływów procesów biznesowych,

Wave 1 wprowadzi również szereg usprawnień w zakresie zarządzania i administrowania Power Platform oraz Common Data Service. Wszystko po to, aby by wspomóc administratorów i specjalistów IT w konfigurowaniu, zabezpieczaniu, zarządzaniu i monitorowaniu procesu wdrażania platformy i jej komponentów w całej organizacji.

Ważną częścią Power Platform jest Data Integration pozwalający zintegrować wiele różnych biznesowych systemów i osiągnąć przy tym inteligentną i wydajną harmonię. Common Data Model pozwala na semantyczne ujednolicenie jednostek biznesowych pomiędzy Dynamics 365 i Common Data Service, zwiększając wartość tego rodzaju rozwiązania oraz zaoszczędzając czas deweloperów aplikacji, partnerom ISV oraz integratorom.

Podsumowując, czeka nas wiele zmian w Power Platform stawiających na powszechność, intuicyjność i automatyzację procesów biznesowych. Każda z planowanych aktualizacji to kolejny krok w kierunku wizji One Microsoft. Postawienie kropki nad “i” w zakresie sztucznej inteligencji rozszerzy możliwości dodatku AI Builder oraz zintegruje dwa duże środowiska jakimi są Common Data Service i Dynamics 365.

Leave a Reply