Dynamics 365 Business Central wersja 16 – co nas czeka w pierwszym półroczu?

Wave 1 w ramach zmian w 2020 roku dla systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central to nic innego, jak jedna z dwóch zapowiedzianych dużych aktualizacji oprogramowania, które zostały zaplanowane przez MS dla użytkowników systemu dedykowanego sektorowi MŚP w Polsce i na świecie.

Microsoft dwukrotnie w ciągu roku kalendarzowego ogłasza harmonogram zmian w funkcjonalnościach swoich produktów, które następnie udostępniania użytkownikom końcowym w kolejnych miesiącach. Rozróżnić możemy dwie „fale” aktualizacji:

 • Wave 1 – dla funkcjonalności wypuszczanych od kwietnia do września,
 • Wave 2 – dla funkcjonalności wypuszczanych od października do marca.

Podzielony jest on z zasady na dwa obszary: Dynamics 365 oraz Power Platform.

W ramach obszaru Dynamics 365, aktualizacje są dostarczane do MS Dynamics 365 Business Central (dawniej Dynamics NAV). Warto podkreślić, że w przypadku każdej aktualizacji swojego systemu ERP należałoby zapoznać się z aktualnym cyklem życia aplikacji. Wspominaliśmy o tym tutaj.

Zakres zmian dostarczanych do systemu jest zgodny z wizją One Microsoft, którą MS konsekwentnie realizuje przez ostatnie lata.Nie mniej jednak, wiele funkcjonalności dodawanych do systemu Business Central, w ramach Wave 1/Wave 2 odbywa się na bazie informacji zwrotnej od samych użytkowników. Wszystko odbywa się za sprawą portalu “Experience Dynamics”, na którym można odnaleźć Dynamics 365 Business Central Application Ideas. Jest to nic innego, jak forum nowych pomysłów działających na zasadzie aprobaty cyfrowej społeczności Dynamics. Jedna użytkownik zamieszcza pomysł, a kolejni muszą go odpowiednio wypromować, aby Microsoft uznał, że nadszedł czas na jego wprowadzenie do samej aplikacji.

W ramach każdej aktualizacji pojawiają się mniejsze lub większe usprawnienia dla najpopularniejszych zagadnień, jednak główny nacisk skierowany jest zawsze na te obszary, które są najbardziej wykorzystywane przez użytkowników systemu na całym świecie.

Business Central w wersji 16 – dostępny zarówno Cloud, jak On-Premise

Wszelkie zmiany udostępnione dla wersji Business Central 16 odbywają się już wyłącznie dla aplikacji w ramach Modern UI z wykorzystaniem języka programowania AL. Natomiast dzięki zastosowaniu licencji Dual Rights, można wciąż wybrać, czy sama aplikacja działać będzie w ramach usługi SaaS, czy dostępna będzie na infrastrukturze Klienta. Aktualizacje dla Business Central można podzielić na obszar techniczny i funkcjonalny.

W ramach obszaru technicznego dla systemu Business Central w ramach Wave 1 na rok 2020 odnajdziemy takie usprawnienia jak:

 • poprawa wydajności i ergonomii pracy użytkownika końcowego w ramach Klienta Modern UI,
 • Common Data Service rozszerzony o integracje z Business Central; możliwość uzyskania tym samym spójnego widoku kontrahenta w ramach całego ekosystemu aplikacji Dynamics 365,
 • możliwość generowania raportów na bazie repliki bazy w celu odciążenia głównej bazy danych,
 • liczne usprawnienia z poziomu programowania dla języka AL.

W ramach obszaru funkcjonalnego dla Business Central w ramach Wave 1 na rok 2020 odnaleźć można, między innymi, takie usprawnienia, jak:

 • rozszerzenia w ramach układu dokumentów i wyboru raportów drukowanych dla określonych (wielu) kontaktów danego Nabywcy lub Dostawcy,
 • rozszerzenia w ramach procesu definiowania przepływów akceptacji o możliwość informowania zlecającego o aktualnym statusie akceptacji,
 • możliwość zarejestrowania przyjęcia większej ilości zapasów niż wynikałoby to z zakupu oraz dodana została możliwość określenia % tolerancji nadwyżki ilości zapasów,
 • możliwość szybkiego wycofania zaksięgowanej faktury sprzedaży z poziomu zamówienia sprzedaży, jeśli została wskazana niepoprawna ilość do fakturowania,
 • szereg dodatkowych usprawnień w ramach wykorzystania Business Central w Modern UI.

W ramach Wave 1 zostały udostępnione również nowe lokalizacje krajowe, które umożliwiają tym samym sprzedaż produktu na kolejnych sześciu rynkach w zgodzie z lokalnymi przepisami prawnymi.

Na koniec należy podkreślić, że wszystkie wersje systemu Business Central udostępniane w ramach Modern Lifecycle Policy przez Microsoft, posiadają możliwość aktualizacji automatycznych, czyli takich, które nie wymagają przez Klienta zakrojonych na szeroką skalę działań związanych z zaplanowaniem upgrade`u dla swojego systemu ERP. Ze względu na posiadanie modyfikacje, które przygotowane zostały w formie Extensions (język AL), istnieje możliwość ich tymczasowego wyłączenia, podniesienia bazowej aplikacji do najnowszej, dostępnej wersji, a następnie ich ponownego włączenia. System zostaje zaktualizowany, a wszyscy użytkownicy mogą korzystać z nowych funkcjonalności i rozszerzeń.

Leave a Reply