Power BI – niestandardowe wizualizowanie danych

Power BI to usługa i narzędzie w jednym, służące do przetwarzania i analizy danych. Warto tu wspomnieć, że jest jednym z wielu podobnych rozwiązań na rynku. O konkretnych korzyściach płynących z tego rozwiązania i jego standardowym zastosowaniu pisała Aleksandra Chlebek w swoim poście Funkcjonalności Power BI. Autorka podkreśliła to, że Power BI integruje się z wieloma aplikacjami, nie tylko Microsoft, ale też innych organizacji oraz pozwala wizualizować dane i dzięki nim opowiadać historię toczących się procesów. A co gdyby taka historia została opowiedziana przez niestandardowe wizualizacje?

Czym są niestandardowe wizualizacje?

Te elementy wizualne to tak naprawdę dodatkowe możliwości do przedstawienia poszczególnych danych. Są one tworzone przez społeczność Power BI, ale także przez Microsoft, który sam certyfikuje niektóre z nich lub dokłada co jakiś czas coś od siebie.

Gdzie je znaleźć? Możemy dostać się do nich klikając trzy kropki znajdujące się w panelu wizualizacji po prawej stronie, a następnie wybrać opcję Zaimportuj z platformy handlowej. W platformie zaś wystarczy posłużyć się wyszukiwarką lub spisem kategorii, aby móc je przeglądać.

Akwarium

Bardzo ciekawą wizualizacją jest akwarium, a dokładnie Elighten Aquarium. Jest to animowana, personalizowana wizualizacja, która wymaga wykorzystania minimalnie dwóch pól z zestawu danych. Należą do nich:

  • ryba (ang. Fish) – pole to będzie stanowić nazwę (etykietę) rybki,
  • wielkość ryby (ang. Fish size) – stanowi współczynnik rozmiaru rybek.

To co będzie odzwierciedlać akwarium zależy tylko od użytkownika, dla przykładu może to być: top 10 klientów według całkowitej sprzedaży, top marek według średniego stopnia zadowolenia klienta lub inne zestawienia danych. Każda kategoria rybek to seria danych, takich serii w zbiorniku mogą być dwie i zawierać rybki o kształcie zaokrąglonym, trójkątnym lub rekiny biznesu ;). Na animacji poniżej wykazano Top 15 sprzedawców – liczbę zrealizowanych zamówień. Zwracając uwagę na wielkość rekinów widzimy między nimi różnice, które wynikają z zadanego parametru, a przekładają się na informację o rentowności sprzedawców.

Oś czasu

Kolejnym elementem wizualnym wartym wyróżnienia jest oś czasu (Timeline 2.1.1). Stanowi ona odzwierciedlenie osi znanej z Microsoft Excel, z tą jednak różnicą, że posiada funkcję roku fiskalnego. Tak jak inne wizualizacje w Power BI, potrafi ona filtrować zarówno standardowe jak i niestandardowe elementy wizualne. Możemy także nadawać filtry, wykorzystując takie zakresy jak:

  • rok,
  • kwartał,
  • miesiąc,
  • tydzień,
  • dzień.

Zmiany zakresu dokonujemy za pomocą wskaźnika stopnia szczegółowości umieszczonego w lewym górnym rogu wizualizacji.

Wskaźniki

W zbiorze nietypowych wizualizacji możemy również znaleźć inne wskaźniki. Dziś zaprezentuję trzy typy niestandardowych mierników. Należą do nich:

  • Cylindryczny wskaźnik (Cylindrical Gauge by MAQ Software),
  • Liniowy wskaźnik (Linear Gauge by MAQ Software),
  • Termometr (Thermometer by MAQ Software).

Każdy typ można personalizować ustalając strefy zasięgu czy cele do osiągnięcia, wszystko zależy jak będziemy je interpretować i co do nich zakwalifikujemy. Dla przykładu, na liniowym wskaźniku umieszczona została odsprzedaż z podziałem na kategorie produktu, do termometrów wstawiono całkowitą sprzedaż natomiast w strefowym wskaźniku o cylindrycznym kształcie ukazano poziom osiągniętej marży.

Kalendarz i strefowy skumulowany wykres kolumnowy

Power BI potrafi również w ciekawy sposób wykorzystać standardowe narzędzie jakim jest kalendarz. W przypadku wizualizacji Calendar visual by MAQ Software przyjmuje on formę mapy cieplnej, a cieniowanymi obszarami są lata, kwartały, miesiące lub dni.

Z kolei wykres o nazwie Time Brush pozwala na ukazanie skumulowanych wartości według zmieniającej się daty, jednocześnie udostępniając użytkownikowi możliwość określenia strefy/zakresu daty, w którym znajdują się interesujące go dane.

Jak widać Power BI to narzędzie, które również potrafi zaskoczyć dostarczając niestandardowe rozwiązania. Zasób platformy handlowej stale rośnie, a coraz więcej wizualizacji posiada certyfikat i wsparcie techniczne od Microsoft.  Przyszłość pokaże w jakiej formie będziemy przedstawiać kolejne informacje, jednak zdecydowanie warto opowiadać tę historię z danymi w tle z wykorzystaniem również niestandardowych wizualizacji Power BI.

Leave a Reply