POWER BI – perełki wśród aktualizacji 2019

Power BI  jest bardzo szybko rozwijającą się platformą. To zasługa m.in. comiesięcznych aktualizacji. Podczas tych ostatnich Microsoft zasypał nas masą rozmaitych funkcjonalności. Przejście przez ich gąszcz było nie lada wyzwaniem, ale ostatecznie udało się nam wybrać kilka perełek. W  dzisiejszym poście podzielimy się naszymi typami. Zaczynajmy!

Rewolucja w interfejsie trwa!

Microsoft wprowadził kolejne zmiany w interfejsie Power BI Desktop. Po zmianie motywu z ciemnego na jasny, tym razem padło na wstążkę. Ma ona całkowicie nowy wygląd w porównaniu do poprzedniej wersji, jednakże swoim układem i kształtem ikonek jest zbliżona do wstążek w biurowych produktach MS. Obecna posiada więcej zakładek, poszczególne opcje zmieniły na niej swoje położenia. Kilka z nich otrzymało nowe nazwy, aby jednoznacznie kojarzyły się z pełnioną funkcją. Dodatkowo po najechaniu myszką na ikonkę, użytkownik otrzymuje informację do czego ona służy.

Wstążka dynamicznie zmienia dostępne funkcje, w zależności od tego, co wybierze użytkownik (np. kolumnę, miarę, tabelę) lub w której w sekcji (raportu, danych, modelu) się znajduje.

Nowoczesna wstążka dostępna jest w opcji Preview (należy ją włączyć ręcznie w Opcjach Power BI Desktop).

Kolejny „smaczek” to okno personalizacji motywu. Umożliwia wybór kolorów, rodzaju i rozmiaru czcionki w nagłówkach wizualizacji czy na kolejnych stronach raportu. Cały proces dostosowywania grafik na raporcie odbywa się w jednym miejscu. Wszystko bez konieczności wprowadzania zmian w pliku JSON.

Jest to świetna opcja, gdyż znacznie ułatwia i przyspiesza tworzenie spójnych wizualizacji na raporcie. Oczywiście, możliwość dostosowywania ich oddzielnie wciąż jest dostępna. Co więcej, tak spersonalizowany motyw można wyeksportować i wykorzystać go w kolejnych raportach.

Drzewo dekompozycji

Drzewo dekompozycji było długo wyczekiwaną funkcją w Power BI. Wraz z listopadową aktualizacją jest dostępne domyślnie w panelu wizualizacji. Drzewo służy szczegółowej analizie wybranego parametru i sprawdzenia jak różne wskaźniki wpływają na końcową wartość.

Sposób konfiguracji jest dowolny. Wystarczy wybrać parametr, który ma być analizowany i wpływające na niego wskaźniki. Następnie na wizualizacji użytkownik wybiera kolejne “poziomy” drzewa. Wizualizacja wykorzystuje wbudowane mechanizmy AI. Wybierając “wysoka/niska wartość samodzielnie wskaże, który ze zdefiniowanych wcześniej parametrów ma największy wpływ na końcową wartość.

Drzewo oczywiście wchodzi w interakcje z pozostałymi wizualizacjami i można je formatować pod kątem kolorów, czcionki, wielkości pasków danych.

Formatowanie warunkowe

Z każdą kolejna aktualizacją Power BI posiada więcej możliwości formatowania warunkowego. Widoczne jest to np. w tabelach i macierzach, gdzie możliwe jest umieszczanie Web URL w wartościach wizualizacji i bezpośrednie przejście do wybranego adresu.

Oprócz tego istnieje możliwość dynamicznego formatowania koloru czcionki, tekstu, obramowania, wypełnienia czy wskazówek dla przycisków.

Wszystko po to, aby zwiększyć czytelność danych na raportach i sprawdzić, że ich analiza będzie efektywniejsza.

Power BI Adoption Framework

MS dąży do zwiększania efektywności działań organizacji poprzez jak najlepsze wykorzystanie potencjału drzemiącego w Power BI. Dla potwierdzenia, w ostatnim czasie, na oficjalnym kanale, pojawiła się  informacja o  serii warsztatów pt.  Power BI Adoption Framework. Mają być wprowadzeniem do tworzenia oraz rozwijania strategii i kultury samodzielnych analiz danych w organizacji. Obok częstych aktualizacji,  będą kolejnym krokiem na drodze rozwoju narzędzia.

Swoim zakresem będą obejmować:  Power BI Adoption, Governance, Service Management, Security, Rollout oraz Support.

Część materiałów została już udostępniona: https://github.com/pbiaf/powerbiadoption.

Warto również śledzić ich kanał: https://www.youtube.com/user/mspowerbi/videos  dzięki czemu można bliżej zapoznać się z tematyką oraz ideą tworzenia warsztatów.

Koniec roku skłania do pewnych podsumowań. Jeśli chodzi o Power BI, to z pewnością rok 2019 był bardzo udany pod kątem rozwoju narzędzia. Odświeżony interfejs, masa nowych wizualizacji i funkcjonalności. Jednego możemy być pewni: w kolejnych miesiącach karuzela pt. Power BI nie zwolni i nie raz nas zaskoczy.