Korzyści z konsolidacji obszarów sprzedaży i marketingu – raport dla managerów

Wzmocnij swój wzrost z inwestycji marketingowych dzięki konsolidacji tych działań ze sprzedażą.

Niewłaściwie skomunikowane zespoły marketingu i sprzedaży mają problem z koordynacją działań, korzystają z różnych informacji, a także tracą z oczu cele i punkty odniesienia z uwagi na różne parametry działań i rozbieżność w danych.

Korzystanie z różnych narzędzi w codziennej pracy działa na niekorzyść obydwu grup, pozwalając im widzieć tylko wycinek bieżącej sytuacji. Prowadzi to do utraconych szans, nieporozumień i nieefektywnych strategii działania, które negatywnie wpływają na dotarcie do Klienta.

Jeśli Twoja organizacja korzysta z oddzielnych rozwiązań dla sprzedaży i marketingu, obydwa zespoły nigdy nie wykorzystają w pełni wszystkich uwarunkowań rynku. Warto czytać dalej, aby wzmocnić te obszary, zapewniając im ujednolicone, zintegrowane rozwiązanie IT.

Kłopot z rozdzielnymi procesami Sales i Marketing

Wiele spośród wyzwań, które czynią pracę działów sprzedaży i marketing trudniejszą, wynika z izolacji procesów i systemów, uniemożliwiającej każdemu z zespołów skuteczną pracę wspólną. Niektóre spośród znaków, że rozłączne procesy nie pozwalają w pełni rozwinąć skrzydeł zespołom sprzedaży i marketingu, to:

Niespójne definicje

Zespoły sprzedaży i marketingu o oddzielnych procesach usiłują współpracować, jednak bardzo często definicje ich pracy są rozbieżne.

Niekompletny widok procesu sprzedaży od początku do końca

Gdy marketing ma podgląd jedynie początku procesu sprzedaży, a dział sprzedaży – wyłącznie końcowego etapu, współpraca dla usprawnienia procesu staje się wyzwaniem.

Skonfliktowane lub niespójne cele wydajnościowe

Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) nie są wystarczająco przydatne, jeśli są oparte na rozbieżnych zestawach danych.

Poziom kontroli nad marką

Rozbieżne procesy i technologie utrudniają zachowanie spójności marki podczas interakcji z Klientem.

Słaba jakość leadów

Scoring leadów jest dla zespołu sprzedaży trudnym zadaniem bez pełnej znajomości procesu ich pozyskania lub ich reakcji na pierwsze zetknięcie z marką.

Ograniczona widoczność konwersji sprzedażowej

Zespoły marketingu nie są w stanie modyfikować, odtwarzać lub adaptować strategii bez wiedzy, które leady zaowocowały transakcjami sprzedaży.

Taka sytuacja jest wyzwaniem dla efektywności i realizacji celów przez obydwa działy. Rozwiązanie tkwi w likwidacji silosów danych i integracji sprzedaży i marketingu na spójnej platformie. Odpowiednio dobrany i dostosowany do potrzeb system klasy CRM pozwoli z łatwością rozwiązać te problemy.

Udostępniaj i upraszczaj każdy aspekt procesu sprzedaży i marketingu, dodając Dynamics 365 do portfolio narzędzi firmowych.

Więcej informacji w RAPORCIE DO POBRANIA

Leave a Reply