Spoglądając w przyszłość Power BI

Power BI jest usługą do analizy biznesowej umożliwiającą uzyskanie wartościowych informacji i podejmowanie świadomych decyzji na rzecz rozwoju przedsiębiorstwa. Power BI Desktop łączy się z dowolnie wybranymi źródłami danych, na podstawie których użytkownik tworzy rozbudowane raporty i wizualizacje. W ramach Power BI Service budowane są dashboardy, które mogą zostać udostępnione innym osobom dla zwiększenia przepływu informacji w przedsiębiorstwie. Przeglądanie sporządzonych raportów i dashboardów jest możliwe z każdego miejsca na świecie i o dowolnie wybranej porze, dzięki mobilnej aplikacji.

Podczas Microsoft Business Application Summit 2019 Microsoft zaprezentował ścieżkę rozwoju, jaką przyjął Power BI. Nie ulega wątpliwości, że dzięki wprowadzonym funkcjonalnościom stanie się jeszcze bardziej kluczowym narzędziem analitycznym w rękach organizacji. Zmiany dotyczą prostych funkcjonalności widocznych dla użytkownika, jak również działań w tle.

Nowy interfejs, większe bezpieczeństwo danych oraz mechanizmy sztucznej inteligencji to obszary, w których zobaczymy największe różnice.

Zanim przedstawione zostaną nowe funkcjonalności Power BI, należy wspomnieć, jak zmieniała się ta usługa od momentu powstania. Początkowo Power BI służył głównie do eksploracji danych. Z czasem rozszerzono jego funkcjonalność przez dodawanie kolejnych komponentów.

zdj1

Obecnie Power BI jest platformą, w której skład wchodzą:

 • narzędzia: Power BI Desktop Power BI Report Builder, SSMS, SSDT;
 • raportowanie: Raporty podzielone na strony;
 • eksploracja danych: Raporty Power BI;
 • modelowanie danych: Zestawy danych;
 • przygotowanie danych wg Big Data: Przepływy danych;
 • sztuczna inteligencja;
 • zarządzanie cyklem życia aplikacji.

Ciągła rozbudowa i udoskonalanie Power BI  wyraźnie widoczne jest w comiesięcznych aktualizacjach, jednak Microsoft podczas ostatniego przeglądu przybliżył plan rozwoju usługi w przyszłości.

Poniższa tabela zawiera zestawienie zmian przewidzianych przez Microsoft:

zdj2

Zmiany w aplikacji desktopowej widoczne są już na pierwszy rzut oka. Odświeżony interfejs, nowe kształty ikonek, wyeksponowanie podstawowych opcji, a w przyszłości belka nawigacji w formie wstążki jak w Office biurowym. Podobne zmiany wprowadzono w Power BI Service. Przede wszystkim zmodyfikowano szatę graficzną i rozmieszczenie przycisków akcji. Oprócz tego dodano:

 • pionowy panel nawigacji w aplikacjach Power Apps i raportach;
 • okienko szczegółów raportu (tytuł, autor raportu, data modyfikacji);
 • panel filtrów w raportach na wzór Power BI Desktop;
 • nowe ikony.

Po zalogowaniu użytkownik ma możliwość wyboru, z jakiej wersji interfejsu chce skorzystać. To wszystko ma poprawić intuicyjność korzystania z Power BI w wersji desktopowej i online, a także ujednolicić doświadczenia użytkownika w ramach rodziny produktów Microsoft.

zdj3

Zmiany dotkną również raportów. Wprowadzenie tzw. raportów podzielonych na strony umożliwia ich wydruk i udostępnienie. Taki raport zawiera wszystkie dane w tabeli, nawet jeśli zajmuje ona wiele stron. Są one również określane jako „co do piksela” (ang. pixel perfect), ponieważ można dokładnie kontrolować układ ich stron oraz elementów na nich zawartych.

Z kolei w widoku raportu wszyscy korzystający z niego użytkownicy będą mogli dodawać komentarze do całego lub nawet konkretnego fragmentu raportu. Zapewni to sprawną wymianę informacji i dokładne wskazanie, czego dotyczy uwaga lub wniosek naniesiony przez osoby analizujące materiał.

Microsoft zadba również o jakość przetwarzania danych. Dla zwiększenia mocy obliczeniowej i wydajności wykorzystany zostanie silnik dataflow, dający 20 razy większą efektywność kalkulacji niż obecnie.

Priorytetem dla usługi Power BI, oprócz wydajnych analiz danych, jest również ich bezpieczeństwo. Dlatego możliwe jest ustawienie wrażliwości zestawu danych wykorzystanego w raporcie. Co więcej, poza środowiskiem Power BI nadal będzie chroniony takim samym poziomem zabezpieczeń, a dostęp do niego będą posiadały tylko uprawnione osoby.

Kolejnym udogodnieniem jest udostępnianie zestawów danych. Dzięki temu wszyscy członkowie organizacji będą mogli bazować na jednym modelu danych, a raporty oparte na tym zestawie danych – umieszczać w różnych obszarach roboczych. Kolejną funkcją jest certyfikowanie zestawu danych, które zapewnia, że zawiera on oryginalne i poprawne dane, rzetelnie oparte na stanie rzeczywistym dostępnym w systemie.

Microsoft koncentruje się na udoskonaleniu zarządzania pamięcią RAM w Power BI, czego nieodłącznym elementem jest systematyczne zwiększanie rozmiaru datasetów. Obecnie w wersji Premium dostępne jest 10 GB, niedługo będzie wynosić 400 GB, ale już trwają prace nad rozszerzoną pamięcią o pojemności aż 4TB. Dla podkreślenia jak dynamiczny jest to rozwój dodajmy, że jeszcze 4 lata temu, gdy Power BI został wprowadzony, oferował pamięć zaledwie 1GB.

zdj4

Dzięki integracji z Azure Machine Learning oraz Azure Cognitive Service „Q&A” umożliwia wpisywanie interesujących użytkownika zapytań, a aplikacja samodzielnie wyszuka wynik w przygotowanym raporcie. W tym celu jest też w stanie rozpoznawać i wykorzystywać synonimy. W przypadku nie znalezienia odpowiedzi można zdefiniować, co dane zapytanie oznacza, więc przy kolejnym zapytaniu „Q&A” wyświetli prawidłowe wyniki. Zdefiniowane zapytania będą gromadzone na liście zapytań do zestawu danych.

Z wprowadzonych funkcjonalności ucieszą się również użytkowników iOS. Po ustawieniu odpowiednich skrótów Siri, będą mogli wyświetlać raporty Power BI na swoim telefonie, bez konieczności ręcznego wyszukiwania.

W ramach Power BI Service zostanie wprowadzony nowy typ podglądu dashboardu – Lineage View w postaci drzewa dekompozycji, które wyświetli informacje o tym, z jakich raportów, obszarów roboczych, zestawów danych, a nawet źródeł pochodzą wyświetlane elementy.

Przedstawione tutaj zmiany i nowe funkcjonalności są tymi najbardziej znaczącymi, jakie zostaną wprowadzone do Power BI w najbliższym czasie, ale nie jedynymi ani ostatecznymi. Mają za zadanie udoskonalić doświadczenie użytkownika z narzędziem i jeszcze mocniej zunifikować aplikacje należące do Office 365. Jesteśmy przekonani, że Microsoft jeszcze nieraz zaskoczy odbiorców  i z każdą miesięczną aktualizacją implementować będzie kolejne rozwiązania, które ułatwią samodzielne analizy danych, a także wzbogacą wizualnie raporty i dashboardy.

Leave a Reply