Power BI w praktyce – jak mogę to wykorzystać w cyfrowym marketingu?

Wybierając narzędzie Power BI niejednokrotnie zadawane jest pytanie, jak w praktyce można to wykorzystać, aby wartość dodana z tego płynąca była, jak największa?

Zostawiając z boku mechanizmy automatycznego odświeżania danych w raportach w zadanych przedziałach czasowych, czy możliwości współdzielenia ich pomiędzy użytkowników w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem polityki bezpieczeństwa aktualnie stosowanej w firmie, skupmy się na samym przypadkach użycia tego narzędzia.

Power BI dla cyfrowego marketingu

Obecnie żyjemy w dobie niesłabnącej popularności mediów społecznościowych i witryn internetowych, a prowadzenie w nich swoich działań promocyjnych stało się praktycznie czymś nie uniknionym i zmieniło oblicze dzisiejszego marketingu. Kampanie social media są coraz chętniej wykorzystywane, a efekty, które przynoszą zaskakują samych ich twórców. Tradycyjne formaty reklamy zastępowane są za pomocą blogów, forów dyskusyjnych, czy portali społecznościowych takich, jak Facebook, Instagram czy Twitter. W przeciwieństwo do pierwotnych kanałów reklamy, dzieją się one online, a co za tym idzie generują olbrzymie ilości cyfrowych danych, które wyłącznie poprawnie przetworzone mogą przynieść kluczowe dla użytkownika dane. Standardem stała się projekcja danych za pomocą dashboard`ów użytkownika, które w jednym miejscu interpretują i wizualizują najważniejsze informacje.

Natomiast dane pochodzące z takiego źródła są tylko jedną stroną potwierdzenia skuteczności przeprowadzanych kampanii. Co w przypadku, gdy przedsiębiorstwo prowadzi działania marketingowe poprzez takie witryny, jak Facebook, czy Twitter ale bezpośrednią sprzedaż realizuje na swoim sklepie internetowym? Sprzedaż następnie jest przesyłana do systemu ERP (jak MS Dynamics NAV), za pomocą integracji z kanałem e-commerce, a tam realizowana, rozliczana i księgowana. Jak w takiej sytuacji połączyć te wszystkie dane w jeden dashboard, aby nie tylko określić skuteczność dotarcia do wybranej grupy docelowej ale również stwierdzić wysokość wygenerowanego przez nich przychodu i kosztów własnych przeprowadzanej kampanii?

Na ratunek przychodzą łączniki danych (connectory), które w są dostępne w standardzie rozwiązań systemów klasy Business Intelligence. W przypadku PowerBI możemy w łatwy sposób pobrać dane z wielu źródeł np. Google Analytics, czy Facebook Analytics:
BI1

a następnie połączyć je danymi pochodzącymi z innego źródeł, jak systemy Dynamics działające w usługach online:

BI2

czy klasyczne bazy danych oraz arkusze kalkulacyjne znajdujące się na infrastrukturze Klientów:

BI3

Tworzenie połączeń pomiędzy różnymi źródłami danych pozwalają komplementarnie i holistycznie spojrzeć na skuteczność przeprowadzanej kampanii przy założeniu, że wykorzystywane są odpowiednie segmenty informacji. Praca przy analizie takich raportów dostarcza informacji o konkretnych przychodach i kosztach i pozwala je zestawić jednostkowo lub sumarycznie z poszczególnymi elementami przeprowadzanej kampanii.

Przykład RAPORTU 1*:

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTkwOWUyM2ItNjhjNC00ODJmLThjMzQtMmFkNWVjZmM3NThlIiwidCI6IjU3NGMzZTU2LTQ5MjQtNDAwNC1hZDFhLWQ4NDI3ZTdkYjI0MSIsImMiOjZ9

Przykład RAPORTU 2*:

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYWYwOTY1OWQtOTM1ZC00ZmRmLTlhODgtZWY5ZWM5NjYwNTAzIiwidCI6IjU3NGMzZTU2LTQ5MjQtNDAwNC1hZDFhLWQ4NDI3ZTdkYjI0MSIsImMiOjZ9

*Raporty pochodzą z oficjalnej strony Microsoft.

Więcej informacji o narzędziu klasy Business Intelligence, Power BI, oraz scenariusze wykorzystania tego rozwiązania w innych obszarach działalności opisaliśmy w raporcie

Business Intelligence na wyciągnięcie ręki”.

 

Leave a Reply