Komponenty Dynamics 365 – Część 3

Co prawda jest to blog o CRM (i mimo zmiany produktu na Dynamics 365 będzie bardziej skupiony na funkcjach typowo CRMowych), wypada wspomnieć o komponentach klasy ERP. Dlaczego jest to ważne? Nie sposób jest przedstawić Dynamics 365 jako narzędzia kompletnego skupiając się jedynie na części jego możliwości. Ideą Dynamics 365 jest stworzenie globalnej platformy wspierającej biznes. W końcu procesy biznesowe nie ograniczają się jedynie do jednego działu. Kampania marketingowa wymaga najpierw określenia budżetu i zamówienia materiałów marketingowych, a to już wykracza poza dział marketingu i funkcje CRM.

Dynamics 365 for Operations

Dynamics 365 for Operations to moduł wspierający produkcję, sprzedaż, finanse i IT. Pozwala między innymi na:

 • Administrowanie organizacją,
 • Budżetowanie,
 • Zarzadzanie handlem detalicznym,
 • Zarządzanie kredytami i windykacja,
 • Prowadzenie księgi głównej,
 • Prowadzenie rachunku kosztów,
 • Prowadzenie rozrachunków z dostawcami i odbiorcami,
 • Zarządzanie sprzedażą i marketingiem,
 • Zarzadzanie zaopatrzeniem i zapasami,
 • Zarządzanie informacjami o produktach,
 • Zarzadzanie projektami i ich księgowaniem.

Dynamics 365 for Financials

Dynamics 365 for Financials służy do:

 • Zarzadzania budżetem (w tym do prowadzenia księgi głównej i zarządzania zobowiązaniami),
 • Zarządzania magazynem (w tym do zarządzania zwrotami produktów i produktami substytucyjnymi),
 • Zarzadzania sprzedażą (w tym do fakturowania, zarządzania cenami i rabatami zarzadzania szansą sprzedaży),
 • Zarzadzania zakupami,
 • Zarządzanie projektami (w tym do zarzadzania pracą i budżetem projektu).

Na czym polega różnica?

Różnica jest w wielkości firmy, która wdraża rozwiązanie u siebie.

Dynamics 365 for Operations powstało na bazie Dynamics AX – rozwiązania klasy ERP skierowanego do dużych przedsiębiorstw. Jest to potężne i solidne narzędzie, posiada dużo więcej możliwości niż Dynamics 365 for Financials, który wywodzi się z Project Madeira, które było chmurowym odpowiednikiem Dynamics NAV – systemu ERP stworzonego dla potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw.

Inwestując w system Dynamics 365 wybieramy, które komponenty są konieczne do zaspokojenia naszych potrzeb biznesowych. Jeśli prowadzimy małe przedsiębiorstwo nie musimy wybierać ani rozwiązania Dynamics 365 for Operations, ani Dynamics for Financials. Średnie przedsiębiorstwo może zyskać inwestujący w prosty system klasy ERP – Dynamics 365 for Financials. Jeśli jednak nasze przedsiębiorstwo zatrudnia 250+ pracowników, rozbudowany system klasy ERP – Dynamics 365 for Operations może nam znacznie ułatwić życie.